Certificatie instellingen

Controles in het kader van het Beter Leven keurmerk worden uitgevoerd door onafhankelijke, geaccrediteerde Certificatie Instellingen (CI’s). De CI’s zijn allen volgens de ISO 17065 geaccrediteerd door de Raad voor Accreditatie. Bijna alle bedrijfstypes krijgen een jaarlijkse controle, de deelnemer mag kiezen van welke CI er gebruikt wordt gemaakt.

Na het succesvol afronden van de beoordeling door de CI krijgt de deelnemer een certificaat van één jaar. Tussentijds kunnen nog aanvullende onaangekondigde-of terugtaceringscontroles worden uitgevoerd.

CI’s

De Stichting Beter Leven keurmerk werkt met vijf Certificatie Instellingen (CI’s). Zij zijn verantwoordelijk voor het uitvoeren van de controles bij de deelnemers.

Voor een offerte van de controle in het kader van het Beter Leven keurmerk kunt u contact opnemen met de CI’s.

De jaarlijkse controle kan worden gecombineerd met de controle van andere kwaliteitssystemen zoals IKB, KAT, VvM of MSC. Neem voor meer informatie contact op met uw CI.

Kiwa VERIN
E-mail: info@kiwaverin.nl
Contactgegevens Kiwa VERIN

SGS Nederland B.V.
E-mail: annemarie.baars@sgs.com
Telefoonnummer: +31 (0) 88 214 3299.
Contactgegevens SGS Nederland B.V.

Producert
E-mail: info@producert.nl
Contactgegevens Producert

Qlip
E-mail: info@qlip.nl
Contactgegevens Qlip

Control Union Certifications B.V.
E-mail: eschipper@controlunion.com
Telefoonnummer: 038-4260100
Contactgegevens Control Union Certifications B.V.

Er is voor CI’s een certificatiereglement opgesteld waarin de werkwijze voor het toekennen van certificaten wordt toegelicht. Tevens is er een sanctiekader opgesteld dat door CI’s gehanteerd dient te worden bij het uitvoeren van controles en beoordelingen bij BLk bedrijven.
Het actuele certificatiereglement is te vinden op de pagina BLk reglement.