Onze visie

Missie

De SBLk draagt bij aan het aantoonbaar verbeteren van het dierenwelzijn van landbouwhuisdieren.

Visie

De SBLk borgt het Beter Leven keurmerk op een dusdanige wijze dat het keurmerk als betrouwbaar en waardevol wordt ervaren en het bijdraagt aan een diervriendelijkere productie door de hele voedingsmiddelenketen heen. Dit doet zij door te zorgen voor een robuuste, rechtvaardige en transparante borging en door een betrokken en zorgvuldige dienstverlening.

Betrouwbaar

Robuust

Leidend principe: Als het Beter Leven keurmerk erop staat moet het ook Beter Leven zijn

Rechtvaardig

Leidend principe: Gelijke monniken, gelijke kappen

Transparant

Leidend principe: We laten zien wat we doen

Waardevol

Betrokken

Leidend principe: Zacht waar kan, hard waar moet (zacht op de relatie, hard op de inhoud)

Zorgvuldig

Leidend principe: Wél zo efficiënt!