Slagerijen

Slagers met het Beter Leven keurmerk

Ook slagerijen kunnen dierlijke producten verkopen met het Beter Leven keurmerk, door gebruik te maken van een speciaal ontwikkelde methode voor controle en certificering, genaamd grondstofcertificering. Deze methode is in de praktijk ontwikkeld om de administratieve lasten en kosten haalbaar en betaalbaar te maken. Voordeel voor de slager is dat deze nu ook het keurmerk kan communiceren aan zijn klanten en zo extra garanties kan geven over de diervriendelijkere veehouderijen en de herkomst van de producten. Slagers die deelnemen worden ondersteund met promotiemateriaal en worden hieronder vermeld.

Beter Leven slagerijen

 • Jellema’s Kwaliteitsslagerijen, Klazienaveen
  BLk Varkensvlees 1 ster, BLk Kippenvlees 1 ster, BLk Rundvlees 2 sterren
 • Jellema’s Kwaliteitsslagerijen, Emmen
  BLk Varkensvlees 1 ster, BLk Kippenvlees 1 ster, BLk Rundvlees 2 sterren
 • V.O.F. Slagerij Konijn, Den Helder
  BLk Varkensvlees 3 sterren, BLk Kalfsvlees 3 sterren, BLk Rundvlees 3 sterren

Het Beter Leven keurmerk

Het Beter Leven keurmerk van de Dierenbescherming staat voor een beter leven voor miljoenen dieren in de veehouderij. In 2007 is het keurmerk geïntroduceerd met als doel het welzijn van dieren in de intensieve veehouderij te verbeteren. Het Beter Leven keurmerk staat voor dierenwelzijn met 1,2 of 3 sterren op de verpakkingen van vlees, vleeswaren, kip, eieren, zuivel en tal van samengestelde producten. Hoe meer sterren, hoe diervriendelijker.
Meer informatie? Zie Wat betekenen deze sterren?

Het Beter Leven keurmerk is een topkeurmerk en voldoet aan de strenge eisen voor duurzaamheid, transparantie en controle. Dat is belangrijk, want consumenten maken steeds bewuster duurzame keuzes en verwachten daar ook transparantie over. Inmiddels is Beter Leven keurmerk het bekendste keurmerk onder consumenten. De belangrijkste motivatie voor consumenten om producten met dit keurmerk te kopen zijn:

 1. Aandacht voor welzijn van de dieren
 2. Vermindering antibiotica in de veehouderij
 3. Gezonder vlees
 4. Beter van kwaliteit

Sinds 2017 is het ook mogelijk voor slagers om vlees(waren), maaltijden en salades met het Beter Leven keurmerk te verkopen. Dit gebeurt middels grondstofcertificering.

Borging en certificering keurmerk

De Dierenbescherming is verantwoordelijk voor de inhoudelijke criteria en communicatie richting consumenten en heeft de intake en borging van het Beter Leven keurmerk ondergebracht bij een aparte uitvoeringsorganisatie; Stichting Beter Leven keurmerk. De Stichting Beter Leven keurmerk laat het keurmerk borgen door onafhankelijke certificerende instellingen.

Meer informatie over de inhoudelijke criteria per diersoort zijn te vinden op de pagina criteria en info.

Grondstofcertificering

Bij een grondstofcertificering wordt een hele productgroep omgezet naar 1, 2, of 3 sterren van het Beter Leven keurmerk. Als voorbeeld, een slager die gecertificeerd is voor het verkopen van rundvlees met het Beter Leven keurmerk 2 sterren verkoopt alleen rundvleesproducten afkomstig van Beter Leven 2-sterren rundvleesbedrijven.
Deze ‘grondstof’ van rundvlees dient 100% vervangen te worden door rundvlees gehouden onder het Beter Leven keurmerk. Bij slagers gaat het niet om individuele artikelen of producten die het Beter Leven keurmerk dragen, maar een hele grondstof (productgroep). Communicatie-uitingen van slagers vinden alleen plaats op grondstof-/winkelniveau en niet op individuele artikelen.

Kiezen voor het Beter Leven keurmerk

Als slager kunt u bewust kiezen voor een Beter Leven voor landbouwhuisdieren. Het Beter Leven keurmerk is volop bekend bij consumenten en de vraag naar vlees en vleeswaren afkomstig van diervriendelijker producerende veehouderijen neemt toe. Onderstaande stappen maken inzichtelijk hoe uw slagerij een grondstofcertificering kan aanvragen.

Hoe kan ik mijn slagerij certificeren onder het Beter Leven keurmerk?

 1. Vóórdat de aanmelding in gang wordt gezet raden wij aan om de Beter Leven keurmerk criteria grondstofcertificering zorgvuldig door te nemen. Na goedkeuring voor deelname moet aan deze criteria worden voldaan om het BLk certificaat te mogen ontvangen.
 2. Aanmelden voor deelname aan het Beter Leven keurmerk gaat via het BLk portaal. Hier wordt onder andere gevraagd om de bedrijfsgegevens, een uittreksel van de KvK en keuze voor een certificatie instelling in te dienen. Op de website zijn verschillende instructies en veel gestelde vragen over het BLk portaal te vinden.
 3. Nadat alle stappen van de aanmelding in het BLk Portaal zijn voltooid zal de Stichting Beter Leven keurmerk de aanmelding beoordelen. Om een goede beoordeling te kunnen doen, dient uw documentatie volledig te zijn. Bij onduidelijkheden stelt de Stichting Beter Leven keurmerk u aanvullende vragen. De doorlooptijd van de afhandeling van uw aanvraag is afhankelijk van:
  • Het aantal aanvragen dat in behandeling is
  • De omvang en de complexiteit van uw aanvraag
  • Uw reactietermijn op aanvullende vragen van de Stichting Beter Leven keurmerk
 4. Als de aanvraag in orde is wordt uw slagerij goedgekeurd voor deelname aan het Beter Leven keurmerk. Er wordt een goedkeuringsbrief en contract opgesteld en deze wordt per post en e-mail verzonden. Zodra het contract is getekend mag de slagerijproduceren onder naam van het Beter Leven keurmerk.
 5. Na goedkeuring voor deelname aan het Beter Leven keurmerk moet het bedrijf binnen maximaal 3 maanden gecontroleerd en gecertificeerd zijn door een certificatie instelling. Tijdens de aanmelding heeft de deelnemer hiervoor een van de volgende certificatie instellingen gekozen: Kiwa VERIN, ISACert, Producert, SGS Nederland B.V. of Qlip. Bij de ingangscontrole wordt op de Beter Leven keurmerk criteria Grondstofcertificering gecontroleerd. Na goedkeuring van de ingangscontrole ontvangt de deelnemer het officiële BeterLeven keurmerk certificaat.