Vernieuwing Beter Leven criteria voor secundaire deelnemers

De Stichting Beter Leven keurmerk (SBLk) vernieuwt de criteria voor de secundaire deelnemers.

Dit betekent dat wij een aantal aanpassingen hebben gedaan:

  • Modulaire opbouw met minder overlappende criteria voor verschillende bedrijfstypen;
  • Geen losse lijst met aanvullende besluiten en interpretaties;
  • Betere aansluiting bij de ISO-normering van kwaliteitssystemen;
  • Sancties in lijn met internationale normen.

De geldigheid van het certificaat voor de logistiek dienstverlener 2B, die worden uitgegeven na 1 september 2023, zullen een vervaldatum krijgen van één jaar.

Door middel van de “modulaire opbouw” is het daarnaast mogelijk om bij meerdere bedrijfstypes één overzicht op te vragen met alle criteria waaraan moet worden voldaan.

De vernieuwde criteria zijn sinds 1 september 2023 van kracht. Klik hier om de vernieuwde criteria in te zien.

Toon meer

Checklist zelfevaluatie deelnemers

Hieronder vindt u een checklist voor bedrijven die willen deelnemen aan het Beter Leven keurmerk. Deze is ontworpen om u middels een korte check inzicht te geven in hoe u ervoor staat in de BLk-certificering voor uw bedrijf. Let wel, dit is een verkorte versie van de criterialijst. Er moet voldaan worden aan alle criteria behorende bij uw bedrijfstype. Als deelnemer bent u zelf verantwoordelijk voor het voldoen aan de volledige Beter Leven criterialijst behorende bij het bedrijfstype.

In deze lijst zijn de vernieuwde criteria opgenomen welke sinds 1 september 2023 van kracht zijn. De vernieuwde criteria kunt u vinden op deze pagina.

Toon meer

Wat is een logistieke dienstverlener?

Logistieke dienstverleners zijn partijen als vrieshuizen, orderpicklocaties, handelaren, webshops of interne facturatie kantoren. Binnen het Beter Leven keurmerk worden 3 soorten logistieke dienstverleners onderscheiden, Logistiek dienstverleners 2a, 2b en 2c. Alleen type 2b wordt gecontroleerd en gecertificeerd voor het Beter Leven keurmerk. Download het bestand voor een uitgebreidere uitleg over dit bedrijfstype:

Wanneer een logistiek dienstverlener een bewerking op het product uitvoert waarbij gedurende (een deel van) het productieproces het Beter Leven keurmerk niet meer onlosmakelijk met het product is verbonden, dan valt deze onder het bedrijfstype verwerker.

 

Toon meer

Aanvullende documenten voor logistieke dienstverleners

De laatste versies van deze documenten zijn de vinden op de reglementenpagina:.

  • Gebruikersprotocol en stijlhandboek
  • Richtlijnen leveren aan niet deelnemers
Toon meer