Vernieuwing Beter Leven criteria voor secundaire deelnemers

De Stichting Beter Leven keurmerk (SBLk) vernieuwt de criteria voor de secundaire deelnemers.

Dit betekent dat wij een aantal aanpassingen hebben gedaan:

  • Modulaire opbouw met minder overlappende criteria voor verschillende bedrijfstypen;
  • Geen losse lijst met aanvullende besluiten en interpretaties;
  • Betere aansluiting bij de ISO-normering van kwaliteitssystemen;
  • Sancties in lijn met internationale normen.

Door middel van de “modulaire opbouw” is het daarnaast mogelijk om bij meerdere bedrijfstypes één overzicht op te vragen met alle criteria waaraan moet worden voldaan.

De vernieuwde criteria gaan vanaf 1 september 2023 van kracht. Klik hier om de vernieuwde criteria in te zien.

Toon meer

Wat is een logistieke dienstverlener?

Logistieke dienstverleners zijn partijen als vrieshuizen, orderpicklocaties, handelaren, webshops of interne facturatie kantoren. Binnen het Beter Leven keurmerk worden 3 soorten logistieke dienstverleners onderscheiden, Logistiek dienstverleners 2a, 2b en 2c. Alleen type 2b wordt gecontroleerd en gecertificeerd voor het Beter Leven keurmerk. Download het bestand voor een uitgebreidere uitleg over dit bedrijfstype:

Wanneer een logistiek dienstverlener een bewerking op het product uitvoert waarbij gedurende (een deel van) het productieproces het Beter Leven keurmerk niet meer onlosmakelijk met het product is verbonden, dan valt deze onder het bedrijfstype verwerker.

 

Toon meer

Aanvullende documenten voor logistieke dienstverleners

De laatste versies van deze documenten zijn de vinden op de reglementenpagina:.

  • Gebruikersprotocol en stijlhandboek
  • Richtlijnen leveren aan niet deelnemers
Toon meer