Wat is een logistieke dienstverlener?

Logistieke dienstverleners zijn partijen als vrieshuizen, orderpicklocaties, handelaren, webshops of interne facturatie kantoren. Binnen het Beter Leven keurmerk worden 3 soorten logistieke dienstverleners onderscheiden, Logistiek dienstverleners 2a, 2b en 2c. Alleen type 2b wordt gecontroleerd en gecertificeerd voor het Beter Leven keurmerk. Download het bestand voor een uitgebreidere uitleg over dit bedrijfstype:

Wanneer een logistiek dienstverlener een bewerking op het product uitvoert waarbij gedurende (een deel van) het productieproces het Beter Leven keurmerk niet meer onlosmakelijk met het product is verbonden, dan valt deze onder het bedrijfstype verwerker.

 

Toon meer

Aanvullende documenten voor logistieke dienstverleners

De laatste versies van deze documenten zijn de vinden op deĀ reglementenpagina:.

  • Gebruikersprotocol en stijlhandboek
  • Richtlijnen leveren aan niet deelnemers
Toon meer