Wie zijn wij?

De Stichting Beter Leven keurmerk (SBLk) is een private keurmerkorganisatie die de borging en het beheer van het Beter Leven keurmerk (BLk) ter hand neemt en de contacten met het deelnemende bedrijfsleven en certificatie-instellingen onderhoudt.

Door te zorgen voor betrouwbare borging en waardevolle dienstverlening draagt de SBLk bij aan het aantoonbaar verbeteren van het dierenwelzijn van landbouwhuisdieren.

De SBLk richt zich enerzijds op dierhouderijbedrijven zoals veehouderijen en anderzijds op bedrijven gericht op dierlijke producten zoals slachterijen, eierpakstations, uitsnijderijen, verpakkers, verwerkers, vleeswarenproducenten, logistieke dienstverleners, retailers en foodservicebedrijven.
De SBLk houdt toezicht op deelnemers en certificatie-instellingen, behandelt en beoordeelt de aanvragen van het bedrijfsleven en verleent de goedkeuring voor het gebruik van het keurmerk. De SBLk is in korte tijd sterk gegroeid en het BLk heeft een naamsbekendheid van maar liefst 94% volgens onderzoeksbureau GFK.