Invullen facturatiegegevens

Voor het correct berekenen en factureren van uw deelnemersbijdrage(n) moet u zelf enkele gegevens invoeren in uw BLk portaal. Welke bijdrage voor u van toepassing is leest u op de pagina over Kosten. Voor het invullen van uw gegevens is het volgende van belang.

Per soort bijdrage kunt u zelf een Inkoop ordernummer opgeven. Dit nummer wordt vervolgens weergegeven op uw factuur.
Bij een aantal bijdragesoorten moet u het aantal werkzame FTE op uw locatie ingeven of het aantal filialen van uw bedrijf. Deze gegevens worden gecontroleerd tijdens een inspectie.

Bij de slachterijen en pakstations (en soms ook andere bedrijfstypes) moet u voorafgaande aan het nieuwe jaar in uw portaal een schatting voor dat jaar opgeven. En zo spoedig mogelijk na afloop van een jaar moet een geautoriseerde directieverklaring worden ingevuld en ingediend.
Een uitgebreide toelichting daarover kunt u vinden op de pagina over Schattingen en Directieverklaringen. Ook kunt u daar een blanco directieverklaring downloaden.

Hieronder vindt u een korte handleiding over het invullen van de directieverklaring.

Ga naar Invullen directieverklaring slachterijen
Ga naar Invullen directieverklaring eierpakstations
Ga naar Invullen directieverklaring zuivelondernemingen

Invullen directieverklaring slachterijen

Stap 1

Ga vanuit het hoofdscherm naar “Mijn account” en kies “Facturatiegegevens”, zie afbeelding.

Stap 2

Selecteer het correcte jaar. In dit voorbeeld gebruiken we “2021” voor een slachterij Rund.

Stap 3

Geef in de rood omlijnde velden het aantal Beter Leven keurmerk slachtdieren op dat u in het betreffende jaar (1 januari t/m 31 december) heeft ingekocht cq. ontvangen.

Slachterijen die in loondienst slachten dienen hier ook het aantal aangeleverde Beter Leven keurmerk slachtdieren aan te geven.

Het hier ingevoerde aantal moet overeenkomen met het aantal dat op uw directieverklaring staat vermeld.

Stap 4

Klik op “Upload de directieverklaring” om de ingevulde en ondertekende directieverklaring te uploaden of sleep uw directieverklaring direct naar dit veld.

Stap 5

Controleer alle gegevens goed. Nadat u de gegevens heeft ingediend kunt u niets meer op de pagina aanpassen.
Als alle gegevens correct zijn opgegeven druk dan rechtsonder op de pagina op “Opslaan” om uw gegevens in te dienen.

Wilt u toch iets wijzigen nadat de gegevens zijn ingediend mail dan uw aanpassingen naar financien@sblk.nl

Invullen directieverklaring eierpakstations

Stap 1

Ga vanuit het hoofdscherm naar “Mijn account” en kies “Facturatiegegevens”, zie afbeelding.

Stap 2

Selecteer het correcte jaar. In dit voorbeeld gebruiken we “2021” en een eierpakstation met IKB.

Stap 3

Geef in de rood omlijnde velden het aantal Beter Leven keurmerk eieren op dat u in het betreffende jaar
(1 januari t/m 31 december) heeft ingekocht cq. ontvangen. Alleen de Beter Leven keurmerk eieren die fysiek zijn ontvangen van de veehouder worden opgegeven.

In de eierketen kunnen eieren ongesorteerd worden doorverkocht aan andere pakstations, verwerkers en logistiek dienstverlener 2B. Alle eieren die zijn ontvangen als BLk, ongeacht of deze als BLk worden afgezet, worden opgegeven. Wij vragen alleen een heffing over de ontvangen eieren van de primaire deelnemer om een dubbele belasting van de eieren te voorkomen.

Het hier ingevoerde aantal moet overeenkomen met het aantal dat op de directieverklaring staat vermeld.

Stap 4

Klik op “Upload de directieverklaring” om de ingevulde en ondertekende directieverklaring te uploaden of sleep uw directieverklaring direct naar dit veld.

Stap 5

Controleer alle gegevens goed. Nadat u de gegevens heeft ingediend kunt u niets meer op de pagina aanpassen.
Als alle gegevens correct zijn opgegeven druk dan rechtsonder op de pagina op “Opslaan” om uw gegevens in te dienen.

Wilt u toch iets wijzigen nadat de gegevens zijn ingediend mail dan uw aanpassingen naar financien@sblk.nl

Invullen directieverklaring zuivelondernemingen

Stap 1

Ga vanuit het hoofdscherm naar “Mijn account” en kies “Facturatiegegevens”, zie onderstaande afbeelding.

Stap 2

Selecteer het correcte jaar. In dit voorbeeld gebruiken we “2022”.

Stap 3

Geef in de rood omlijnde velden het aantal kilo’s Beter Leven keurmerk zuivel op dat u in het betreffende jaar heeft ingekocht/ontvangen.
Het hier ingevoerde aantal moet overeenkomen met het aantal dat op de directieverklaring staat vermeld.

Stap 4

Klik op “Upload de directieverklaring” om de ingevulde en ondertekende directieverklaring te uploaden of sleep uw directieverklaring direct naar dit veld.

Stap 5

Controleer alle gegevens goed. Nadat u de gegevens heeft ingediend kunt u niks meer op de pagina aanpassen. Als alle gegevens correct zijn opgegeven druk dan rechtsonder op de pagina op “Opslaan” om uw gegevens in te dienen.

Nadat de gegevens zijn ingediend is het niet meer mogelijk om zelfstandig wijzigingen aan te brengen. Wilt u toch iets wijzigen mail uw wijziging dan naar financien@sblk.nl.