Reglement

De regeling Beter Leven keurmerk bestaat uit verschillende onderdelen. Hieronder vindt u de verschillende onderdelen die van toepassing zijn wanneer het Beter Leven keurmerk wordt gebruikt. 

 1. Reglement gebruik en het toezicht – dd. 12 december 2019
  Per 20 december 2019 treedt het nieuwe gebruiksreglement behorend bij het Beter Leven keurmerk in werking. 
 2. Certificatiereglement – versie 7.1, dd. 15 augustus 2023
  Per 1 september 2023 is het nieuwe certificatiereglement in werking getreden. Het certificatiereglement bevat de werkwijze voor het toekennen van certificaten door certificerende instanties (CI’s), die door de Stichting Beter Leven keurmerk (SBLk) zijn aangewezen. Bij het certificatiereglement hoort een los gepubliceerde lijst met definities.
  Annex 1 van toepassing op certificatiereglement versie 7.1 voor de invulling van de sancties in de criteria voor veehouderij, Annex: certificatiereglement versie 7.1.
 3. Uitsluitingscriteria – versie 3.0 dd. 01 september 2016
  De Dierenbescherming houdt zich het recht voor om bepaalde bedrijven van het gebruik van het Beter Leven keurmerk uit te sluiten op basis van, maar niet beperkt tot, deze uitsluitingscriteria.
 4. Criteria
  Binnen het Beter Leven keurmerk dient de gehele keten van primair bedrijf tot de retail, gecertificeerd of goedgekeurd te zijn voor de betreffende scope (diersoort en aantal sterren) van het Beter Leven keurmerk. 
  Per scope (diersoort en aantal sterren) heeft de Dierenbescherming criteria geformuleerd voor veehouders en de opeenvolgende bedrijven/schakels in de keten.
 5. Randvoorwaarde Protocol verwerkers – versie 7.0 dd. 25 januari 2018
  Alvorens goedkeuring kan worden verleend aan be- en verwerkers van Beter Leven producten dient de Stichting Beter Leven keurmerk een hoeveelheid informatie te ontvangen. Dit document geeft een overzicht van de benodigde informatie die met de aanvraag dient te worden opgestuurd.
 6. Randvoorwaarde Beter leven producten – versie 6.3 dd. 7 november 2023
  Producten moeten voldoen aan de randvoorwaarden voor Beter Leven producten.
 7. Stijlhandboek en gebruikers protocol – versie maart 2024
  Beschrijft de wijze waarop het Beter Leven keurmerk mag worden gebruikt in communicatie-uitingen (o.a. verpakkingen, etiketten, websites, folders, advertenties, overig reclamemateriaal).
  (Werkafspraken voorleggen communicatie-uitingen Retail)
 8. Richtlijnen leveren aan niet deelnemers – versie 3.1 dd. 15 maart 2018
  Document geeft aan in welke situaties en onder welke voorwaarden het mogelijk is om aan niet deelnemers te leveren.