Procedure aanmelden veehouderijen

Een veehouderij kan zich alleen aanmelden voor het Beter Leven keurmerk via een ketenregisseur. Een ketenregisseur is bijvoorbeeld de slachterij of pakstation, maar kan ook een andere partij zijn. Kijk op ons register om ketenregisseurs in uw sector te zoeken.

Ketenregisseurs kunnen middels onderstaande procedure voor veehouderijen goedkeuring voor deelname aan het Beter Leven keurmerk aanvragen.

1

Overeenkomst tussen de veehouder en de ketenregisseur

De ketenregisseur sluit met de betreffende veehouderijbedrijven een overeenkomst af waaruit duidelijk wordt dat het veehouderijbedrijf deel uitmaakt van de keten van de betreffende ketenregisseur.

2

Bedrijfsbezoek door de ketenregisseur

Elk nieuw veehouderijbedrijf wordt door of namens de ketenregisseur bezocht. Hierbij beoordeelt de ketenregisseur of het bedrijf aan de van toepassing zijnde Beter Leven criteria kan voldoen. Daarna kan het veehouderijbedrijf door de ketenregisseur worden aangemeld bij de Stichting Beter Leven keurmerk.

Bekijk de criteria
Stap 1
3

De veehouderij aanmelden voor het Beter Leven keurmerk

De ketenregisseur kan de nieuwe veehouderij, na afsluiten van een overeenkomst en uitvoeren van het bedrijfsbezoek, aanmelden voor deelname aan het Beter Leven keurmerk in het BLk portaal van de ketenregisseur.

BLk portaal
Stap 3
4

Beoordeling aanvraag

De aanvraag van een nieuwe veehouderij wordt door een medewerker van de Stichting Beter Leven keurmerk beoordeeld op (on)juistheden.

We streven er naar de aanvragen binnen 2 werkdagen te hebben afgehandeld.

Na goedkeuring door de SBLk wordt de aanmelding van de veehouderij automatisch naar de door de veehouder gekozen Certificatie Instelling doorgestuurd.

5

Ingangscontrole en certificering

Een veehouderij mag pas afzetten onder het Beter Leven keurmerk nadat het bedrijf is gecontroleerd en gecertificeerd door de Certificatie Instelling en het bedrijf (UBN/KIP) met certificaat en bijbehorende scope op het BLk register zichtbaar is.

Meer info over de CI’s
Stap 7
6

Jaarlijkse controle

De veehouderij wordt minimaal één maal per jaar gecontroleerd en gecertificeerd door de Certificatie Instelling, met de mogelijkheid op aanvullende tussentijdse/onaangekondigde controles.