Disclaimer

De Dierenbescherming besteedt de grootst mogelijke zorg aan de teksten en beelden op deze website. Desondanks kunnen we geen garantie geven dat informatie te allen tijde volledig en correct is. Zo kunnen we bijvoorbeeld niet garanderen dat op ieder moment de lijst met aanbieders die het Beter Leven kenmerk mogen voeren, volledig is. Daarom kunnen geen rechten worden ontleend aan de inhoud van deze website.

Copyright

De Dierenbescherming vindt het belangrijk dat haar standpunten verspreid worden om meer dierenwelzijn te bewerkstelligen. Toch mogen teksten, beelden, filmpjes en/of ons logo niet gebruikt worden door derden, tenzij hiervoor vooraf schriftelijke toestemming is gegeven. Toestemming kan worden gevraagd door een e-mail te sturen aan info@dierenbescherming.nl. Vermeld hierin duidelijk welk materiaal u wilt gebruiken en voor welke doeleinden. We streven naar beantwoording binnen 5 werkdagen.

De Dierenbescherming zal in geen geval toestemming geven voor gebruik van materiaal als dit wordt ingezet voor:

  • doeleinden die in strijd zijn met het beleid of de standpunten van de Dierenbescherming; 
  • commercieel gebruik of persoonlijk gewin.

Linken

Links naar de website van de Dierenbescherming zijn slechts toegestaan als ze gebruikt worden als teken van het ondersteunen van de standpunten en het werk van de Dierenbescherming. Voor elke andere wijze van gebruik is schriftelijke toestemming vooraf nodig. Toestemming kan worden gevraagd door een e-mail te sturen aan info@dierenbescherming.nl. We streven naar beantwoording binnen 5 werkdagen.

Hyperlinks moeten de bezoeker rechtstreeks leiden naar de context waarbinnen de Dierenbescherming haar content aanbiedt. Het overnemen van informatie, framing, herpublicatie, bewerking of toevoegen van informatie is niet toegestaan.

Bezoek

Deze website is bedoeld voor eigen raadpleging via normaal browserbezoek. Het is niet toegestaan om de website geautomatiseerd te (laten) raadplegen, bijvoorbeeld via scripts, bots en/of spiders, met uitzondering van spiders ten behoeve van openbare zoekmachines. Het is ook niet toegestaan technische beveiligingen te omzeilen of verwijderen, of dit voor anderen mogelijk te maken.

Privacy Statement

De Dierenbescherming respecteert de privacy van de gebruikers van haar websites. Persoonlijke informatie behandelen we vertrouwelijk en zorgvuldig; we gebruiken persoonsgegevens alleen voor die doeleinden waarvoor u ze afgeeft. De Dierenbescherming verstrekt uw gegevens niet aan derden, tenzij u daarvoor vooraf schriftelijke toestemming hebt gegeven.