Register veehouderijen

Voer hier het UBN of KIP nummer in om de deelnemende veehouder op te zoeken
* Bij het zoeken naar KIPnummers moet PLV worden weggelaten

Disclaimer: Ondanks de voortdurende zorg en aandacht die wordt besteed aan de samenstelling van dit register en de daarin opgenomen gegevens, kan Stichting Beter Leven keurmerk niet instaan voor de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van de gegevens. Stichting Beter Leven keurmerk aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik en (on)bereikbaarheid van het register.