Register

Klik hier voor het register van veehouderijen.

Klik hier voor het register van secundaire bedrijven waaronder slachterijen, pakstations, uitsnijderijen, retail en verwerkers.

Disclaimer: Ondanks de voortdurende zorg en aandacht die wordt besteed aan de samenstelling van dit register en de daarin opgenomen gegevens, kan Stichting Beter Leven keurmerk niet instaan voor de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van de gegevens. Stichting Beter Leven keurmerk aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik en (on)bereikbaarheid van het register.