Wat is een eierpakstation?

Op een eierpakstation worden Beter Leven eieren naar aantal sterren, kwaliteit en gewicht gesorteerd en verpakt voor verkoop als verse tafeleieren of voor verdere verwerking tot eiproducten. Een pakstation moet een vergunning hebben in overeenstemming met artikel 5, lid 2 van Verordening (EG) nr. 853/2004. Pakstations worden regelmatig (conform de inspectiefrequentie zoals opgenomen in het certificatie reglement) geïnspecteerd en gecertificeerd door een Certificatie Instelling op basis van de bijbehorende Beter Leven criteria.

Toon meer

Aanvullende besluiten en interpretaties

Na de laatste formele vaststelling van deze criteria zijn de volgende, aanvullende concept besluiten en interpretaties afgestemd met de Dierenbescherming. Deze besluiten/interpretaties zijn nog niet formeel vastgesteld en kunnen nog wijzigen voorafgaand aan opname in vastgestelde BLk criteria. Vooruitlopend hierop mag er wel al op basis van deze concept besluiten en interpretaties worden gecertificeerd.

Toon meer

Verklaring één soort eieren

Pakstations zonder IKB mogen uitsluitend één soort eieren verpakken. Voor de aanvraag om deelnemer te worden van het Beter Leven keurmerk dient u hiervoor een verklaring te ondertekenen.

Download hieronder de verklaring één soort eieren:

Toon meer

Aanvullende documenten voor pakstations

De laatste versies van deze documenten zijn de vinden op de reglementenpagina:

  • Randvoorwaarden protocol verwerkers
  • Gebruikersprotocol en stijlhandboek
  • Richtlijnen leveren aan niet deelnemers

 

Toon meer