Portaal

De onderstaande filmpjes en documenten informeren over het gebruik van het BLk portaal.

Aanmelden nieuwe deelnemer
Veehouderij aanmelden
Aanmelden samenstelling en product
Uitwisselbare leveranciers
Bio leverancier
Afwaarderen product
Communicatie-uiting