Wat is het Beter Leven keurmerk?

Het Beter Leven keurmerk (BLk) geeft door middel van een sterrensysteem aan hoe diervriendelijk dieren voor de productie vlees, eieren en zuivel zijn gehouden. Hoe meer sterren, des te meer aanpassingen ten behoeve van het welzijn van de dieren zijn gedaan. Op onze website kunt u per diersoort bekijken aan welke criteria de veehouderij precies moeten voldoen.

Het Beter Leven keurmerk is in 2007 gestart door de Dierenbescherming. De eerste keten was een vleeskuikenketen, inmiddels zijn er meerdere diersoorten toegevoegd aan het Beter Leven keurmerk. BLk is een ketenkeurmerk, dit houdt in dat naast de veehouderijen, alle andere schakels in de keten zoals slachterijen, pakstations, verwerkers, verpakkers etc. ook moeten worden gecontroleerd en gecertificeerd. Voor meer informatie over controles kunt kijken op de pagina over controles.

De Dierenbescherming is de oprichter en eigenaar van het Beter Leven keurmerk, ze stelt daarom de dierinhoudelijke criteria vast waaraan de deelnemende bedrijven moeten voldoen. Daarnaast is in 2012 de Stichting Beter Leven keurmerk in het leven geroepen. De Stichting Beter Leven keurmerk is de private keurmerkorganisatie die verantwoordelijk is voor de correcte borging van het Beter Leven keurmerk en de communicatie onderhoudt met het bedrijfsleven. Voor meer informatie over SBLk klikt u hier, voor meer informatie over onze organisatie klikt u hier.