Raadpleging

De Dierenbescherming past bestaande Beter Leven criteria aan en stelt nieuwe Beter Leven criteria op. Voordat deze gewijzigde/nieuwe criteria worden vastgesteld worden ze voor een bepaalde periode gepubliceerd en rondgestuurd voor raadpleging. Tijdens de periode van raadpleging krijgen de betrokkenen de mogelijkheid om schriftelijk te reageren op de voorgestelde wijzigingen vanuit hun praktijkkennis en -ervaring. Indien wenselijk wordt er aanvullend nog een hoorzitting georganiseerd om aanvullende informatie te geven en te ontvangen.

De ontvangen reacties worden door de Dierenbescherming meegenomen bij het verder bijstellen van deze criteria. Hierna worden ze definitief vastgesteld en opnieuw gepubliceerd op de website van de Stichting Beter Leven keurmerk met een datum waarop deze criteria in werking treden. 

Ketenregisseur

Secundaire criteria

Kalveren

Slachterij kalf

Melkrund

Kalf, kalkoen, melkrund, kalver slachterij, kalkoen slachterij en slager

Konijnen en pluimvee slachterij

Runderen, runderslachterij, foodservice en retail met verwerker

Varkens, varkensslachterij, eierpakstation en ketenregisseur

Vleeskuikens, leghennen, kalkoenen, verwerkers, verwerkers in de supermarkt en foodservice