Procedure aanmelden bedrijven

Bedrijven niet zijnde veehouderijen moeten goedkeuring van deelname aanvragen bij de Stichting Beter Leven keurmerk via onderstaande procedure.

Stap 1
1

Meld u aan

Meld u aan in het portaal van het Beter Leven keurmerk.

BLk portaal
Stap 2
2

Dien uw aanvraag in

Om uw aanvraag te kunnen beoordelen, dient u een aantal documenten aan te leveren aan de Stichting Beter Leven keurmerk. Bekijk bij uw bedrijfstype aan welke criteria uw bedrijf moet voldoen.

Meer info over bedrijfstypen
Stap 3
3

Beoordeling aanvraag

Om een goede beoordeling te kunnen doen, dient uw documentatie volledig te zijn. Bij onduidelijkheden stelt de Stichting Beter Leven keurmerk u aanvullende vragen.

Stap 4
4

Doorlooptijd

De doorlooptijd is afhankelijk van:

  • Het aantal aanvragen dat in behandeling is
  • Uw reactietermijn op aanvullende vragen van SBLk

Stap 5
5

Goedkeuring

Indien de aanvraag is goedgekeurd, ontvangt uw bedrijf een goedkeuring van de Stichting Beter Leven keurmerk. Er mag nu een initiële audit worden uitgevoerd door de door u gekozen certificatie instelling.

Stap 6
6

Certificering

Wanneer de initiële audit met goed gevolg wordt afgerond, kan de certificatie instelling een certificaat afgeven. Vanaf dat moment mag uw bedrijf het BLk logo gebruiken en communiceren over het Beter Leven keurmerk.

Meer info over de CI’s
Stap 7
7

Controle

U dient ervoor te zorgen dat u minimaal jaarlijks wordt gecontroleerd en gecertificeerd door de CI, waarbij de kans bestaat op aanvullende tussentijdse controles.

NB: Bij logistieke dienstverleners 2c en bij retailers wordt geen audit uitgevoerd. Zij mogen vanaf het moment van goedkeuring door de SBLk het BLk logo gebruiken en communiceren over het Beter Leven keurmerk.