Procedure aanmelden bedrijven

Bedrijven niet zijnde veehouderijen moeten goedkeuring van deelname aanvragen bij de Stichting Beter Leven keurmerk via onderstaande procedure.

Stap 1
1

Meld u aan

Meld u aan in het portaal van het Beter Leven keurmerk.

BLk portaal
Stap 2
2

Dien uw aanvraag in

Om uw aanvraag te kunnen beoordelen dient u afhankelijk van het bedrijfstype een aantal documenten aan te leveren aan de Stichting Beter Leven keurmerk. Bekijk bij uw bedrijfstype aan welke criteria uw bedrijf moet voldoen.

Meer info over bedrijfstypen
Stap 3
3

Beoordeling aanvraag

Om een goede beoordeling te kunnen doen, dient uw documentatie volledig te zijn. Bij onduidelijkheden stelt de Stichting Beter Leven keurmerk u aanvullende vragen.

Stap 4
4

Doorlooptijd

De doorlooptijd is afhankelijk van:

  • Het aantal aanvragen dat in behandeling is
  • De omvang en complexiteit van uw aanvraag
  • Uw reactietermijn op aanvullende vragen van SBLk

Ons streven is om een eerste beoordeling binnen een maand terug te koppelen.

Stap 5
5

Goedkeuring

Indien de aanvraag is goedgekeurd, ontvangt uw bedrijf een goedkeuring van de Stichting Beter Leven keurmerk. Vanaf de datum van goedkeuring mag uw bedrijf het logo gebruiken en communiceren over het Beter Leven keurmerk.

Stap 6
6

Certificering

Om goedkeuring te behouden dient u ervoor te zorgen dat u binnen drie maanden na goedkeuring gecertificeerd bent door de Certificatie Instelling

Meer info over de CI’s
Stap 7
7

Controle

U dient ervoor te zorgen dat u minimaal jaarlijks wordt gecontroleerd en gecertificeerd door de CI, waarbij de kans bestaat op aanvullende tussentijdse controles.

NB: logistiek dienstverleners 2b krijgen een keer in de drie jaar een controle.