Wat is een verwerker?

Be-/verwerkende bedrijven zijn locaties die een bewerking op een Beter Leven product uitvoeren waarbij gedurende (een deel van) het productieproces het Beter Leven keurmerk niet meer onlosmakelijk met het product is verbonden. Onder be-/verwerking valt ook het etiketteren en verpakken van het product m.u.v. her portioneren waarbij er minimaal één originele verpakking om het product blijft zitten waarmee het Beter Leven keurmerk onlosmakelijk gekoppeld blijft aan het product. Verwerkers worden regelmatig (conform de inspectiefrequentie zoals opgenomen in het certificatie reglement) geïnspecteerd en gecertificeerd door een Certificatie Instelling op basis van de bijbehorende Beter Leven criteria. Onder verwerkers vallen o.a. uitsnijderijen, eierbrekerijen en eierkokerijen tot en met verpakkers en etiketteerders. Een uitsnijderij valt onder het bedrijfstype verwerker wanneer pluimvee, kalkoenen of konijnen worden versneden, wanneer runderen verder dan kwartieren worden versneden en varkens verder dan halve varkens worden versneden.

Toon meer

Aanvullende besluiten en interpretaties

Na de laatste formele vaststelling van deze criteria zijn de volgende aanvullende besluiten en interpretaties afgestemd met de Dierenbescherming. Deze besluiten/interpretaties zijn weliswaar nog niet formeel vastgesteld en kunnen, bij bijzondere omstandigheden, nog wijzigen voorafgaand aan opname in vastgestelde BLk criteria. Vooruitlopend hierop wordt op basis van deze aanvullende besluiten en interpretaties gecertificeerd.

Toon meer

Aanvullende documenten voor verwerkers

De laatste versies van deze documenten zijn de vinden op de reglementenpagina:

  • Randvoorwaarden protocol verwerkers
  • Gebruikersprotocol en stijlhandboek
  • Richtlijnen leveren aan niet deelnemers
Toon meer