Vernieuwing Beter Leven criteria voor secundaire deelnemers

De Stichting Beter Leven keurmerk (SBLk) vernieuwt de criteria voor de secundaire deelnemers.

Dit betekent dat wij een aantal aanpassingen hebben gedaan:

  • Modulaire opbouw met minder overlappende criteria voor verschillende bedrijfstypen;
  • Geen losse lijst met aanvullende besluiten en interpretaties;
  • Betere aansluiting bij de ISO-normering van kwaliteitssystemen;
  • Sancties in lijn met internationale normen.

Door middel van de “modulaire opbouw” is het daarnaast mogelijk om bij meerdere bedrijfstypes één overzicht op te vragen met alle criteria waaraan moet worden voldaan.

De vernieuwde criteria zijn vanaf 1 september 2023 van kracht. Klik hier om de vernieuwde criteria in te zien.

Toon meer

Checklist zelfevaluatie deelnemers

Hieronder vindt u een checklist voor bedrijven die willen deelnemen aan het Beter Leven keurmerk. Deze is ontworpen om u middels een korte check inzicht te geven in hoe u ervoor staat in de BLk-certificering voor uw bedrijf. Let wel, dit is een verkorte versie van de criterialijst. Er moet voldaan worden aan alle criteria behorende bij uw bedrijfstype. Als deelnemer bent u zelf verantwoordelijk voor het voldoen aan de volledige Beter Leven criterialijst behorende bij het bedrijfstype.

In deze lijst zijn de vernieuwde criteria opgenomen welke sinds 1 september 2023 van kracht zijn. De vernieuwde criteria kunt u vinden op deze pagina.

Toon meer

Wat is een verwerker?

Be-/verwerkende bedrijven zijn locaties die een bewerking op een Beter Leven product uitvoeren waarbij gedurende (een deel van) het productieproces het Beter Leven keurmerk niet meer onlosmakelijk met het product is verbonden. Onder be-/verwerking valt ook het etiketteren en verpakken van het product m.u.v. her portioneren waarbij er minimaal één originele verpakking om het product blijft zitten waarmee het Beter Leven keurmerk onlosmakelijk gekoppeld blijft aan het product. Verwerkers worden regelmatig (conform de inspectiefrequentie zoals opgenomen in het certificatie reglement) geïnspecteerd en gecertificeerd door een Certificatie Instelling op basis van de bijbehorende Beter Leven criteria. Onder verwerkers vallen o.a. uitsnijderijen, eierbrekerijen en eierkokerijen tot en met verpakkers en etiketteerders. Een uitsnijderij valt onder het bedrijfstype verwerker wanneer pluimvee, kalkoenen of konijnen worden versneden, wanneer runderen verder dan kwartieren worden versneden en varkens verder dan halve varkens worden versneden.

Toon meer

Overgangstermijn zuivel met 3 sterren

Met de introductie van de criteria voor zuivel met drie sterren is vastgesteld dat biologische zuivel niet meer automatisch voldoet aan 3 sterren van het Beter Leven keurmerk.

Sinds 24 februari 2022 moeten dagverse biologische zuivel en kaas die het 3 sterren Beter Leven keurmerk dragen, daarom afkomstig zijn van gecertificeerde Beter Leven keurmerk 3 sterren melkveehouderijbedrijven.

Voor samengestelde producten (multiscope producten) geldt een voorlopige overgangstermijn die loopt tot 24 februari 2026. Na deze datum moet ook de biologische zuivel in Multiscope producten voldoen aan de Beter Leven criteria voor zuivel. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het gebruik van kaas of andere zuivel in producten zoals een cordon bleu, grillworst met kaas of een lasagne.

Toon meer

Aanvullende documenten voor verwerkers

De laatste versies van deze documenten zijn de vinden op de reglementenpagina:

  • Randvoorwaarden protocol verwerkers
  • Gebruikersprotocol en stijlhandboek
  • Richtlijnen leveren aan niet deelnemers
Toon meer