Vernieuwing Beter Leven criteria voor secundaire deelnemers

De Stichting Beter Leven keurmerk (SBLk) vernieuwt de criteria voor de secundaire deelnemers.

Dit betekent dat wij een aantal aanpassingen hebben gedaan:

  • Modulaire opbouw met minder overlappende criteria voor verschillende bedrijfstypen;
  • Geen losse lijst met aanvullende besluiten en interpretaties;
  • Betere aansluiting bij de ISO-normering van kwaliteitssystemen;
  • Sancties in lijn met internationale normen.

Door middel van de “modulaire opbouw” is het daarnaast mogelijk om bij meerdere bedrijfstypes één overzicht op te vragen met alle criteria waaraan moet worden voldaan.

De vernieuwde criteria zijn sinds 1 september 2023 van kracht. Klik hier om de vernieuwde criteria in te zien.

Toon meer

Checklist zelfevaluatie deelnemers

Hieronder vindt u een checklist voor bedrijven die willen deelnemen aan het Beter Leven keurmerk. Deze is ontworpen om u middels een korte check inzicht te geven in hoe u ervoor staat in de BLk-certificering voor uw bedrijf. Let wel, dit is een verkorte versie van de criterialijst. Er moet voldaan worden aan alle criteria behorende bij uw bedrijfstype. Als deelnemer bent u zelf verantwoordelijk voor het voldoen aan de volledige Beter Leven criterialijst behorende bij het bedrijfstype.

In deze lijst zijn de vernieuwde criteria opgenomen welke sinds 1 september 2023 van kracht zijn. De vernieuwde criteria kunt u vinden op deze pagina.

Toon meer

Wat is foodservice?

Onder Foodservice vallen bedrijven die op locaties Beter Leven producten verwerken (verwarmen, bereiden enzovoorts) en aanbieden aan de consument voor directe consumptie. Hierbij is tijdens (een deel van) de be-/verwerking het Beter Leven keurmerk niet meer onlosmakelijk met het product verbonden. Hiervoor dient een protocol te worden opgesteld. Hierin staat hoe de filialen Beter Leven producten gescheiden houden van niet-Beter Leven producten en dient er te worden voldaan aan de bijbehorende criteria. Het hoofdkantoor en de bijbehorende locaties worden regelmatig (conform de inspectiefrequentie zoals opgenomen in het certificatie reglement) geïnspecteerd en gecertificeerd door een Certificatie Instelling op basis van de bijbehorende Beter Leven criteria. Onder Foodservice vallen o.a. catering voor bedrijven, instellingen, scholen en vliegtuigen, fastfood restaurants, kiosken en tankstations.

Toon meer

Aanvullende documenten voor foodservice

De laatste versies van deze documenten zijn de vinden op de reglementenpagina:

  • Randvoorwaarden protocol verwerkers
  • Gebruikersprotocol en stijlhandboek
Toon meer