Media en drukwerk

Gebruik van het keurmerk is alleen toegestaan voor deelnemers of in opdracht van deelnemers aan het Beter Leven keurmerk. Om uniformiteit en helderheid naar de consument uit te stralen zijn er voorwaarden verbonden aan het gebruik van het keurmerk. Deze voorwaarden zijn terug te vinden in het gebruikersprotocol en stijlhandboek, waarvan de laatste versie te vinden is op de reglementenpagina. Belangrijke punten voor het logo zijn:

  • Afdruk in ongewijzigde kleur*
  • Het logo is minimaal 2 cm breed*
  • De verhouding mag niet worden gewijzigd

*zie het stijlhandboek voor uitzonderingen

zwart-wit drukwerk/jpg op aanvraag beschikbaar via aanvraag@sblk.nl.