Kosten

Bedrijven die zijn goedgekeurd/gecertificeerd voor het Beter Leven keurmerk (BLk) hebben, worden kosten voor deelname aan het Beter Leven keurmerk in rekening gebracht, de zogenaamde deelnemersbijdrage. De bedrijven zijn deze bijdrage verschuldigd aan de Stichting Beter Leven keurmerk (SBLk). Deze deelnemersbijdrage wordt gebruikt voor de financiering van de werkzaamheden van de Stichting Beter Leven keurmerk.

Naast de deelnemersbijdrage SBLk, brengt de Certificatie Instelling de controle en certificeringskosten apart, aanvullend in rekening. Deze kosten kunnen bij de Certificerende Instelling worden opgevraagd.

Veehouderij bedrijven
De Stichting Beter Leven keurmerk brengt géén kosten/deelnemersbijdrage in rekening bij veehouderij (primaire) bedrijven.

De Certificatie Instelling brengt wel kosten in rekening bij een veehouderij (primair) bedrijf voor de uitgevoerde controle en certificering. Deze kosten kunnen bij de Certificerende Instelling worden opgevraagd.

Goedgekeurde bedrijfslocaties
Alle goedgekeurde bedrijfslocaties, m.u.v. veehouderijbedrijven, zijn een deelnemersbijdrage verschuldigd aan de Stichting Beter Leven keurmerk (SBLk). Hierbij geldt:

  1. Bedrijfstype bepaalt welke deelnemersbijdragen van toepassing zijn;
  2. Bedrijfsgrootte bepaalt de hoogte van de bijdrage.

Op de pagina bedrijfstype kunt u meer informatie vinden over de verschillende bedrijfstype.

De specifieke deelnemersbijdrage voor de verschillende bedrijfstypes kunt u terugvinden in de onderstaande overzichten:

Nieuwe aanmeldingen
Bij nieuwe aanmeldingen geldt de eerste dag van de nieuwe maand (na goedkeuring) als startdatum voor facturatie. 

Opzegging, beëindiging deelname
Bij opzeggingen/beëdiging deelname wordt de maand waarin is opgezegd als laatste maand voor facturatie genomen. Indien er voor de 15e van de maand opgezegd wordt dan gaat de laatste maand van facturatie in. Indien er na de 15e van de maand wordt opgezegd wordt de volgende maand ook nog gefactureerd. Opzegging worden alleen behandeld als deze schriftelijk aan Stichting Beter Leven keurmerk worden gemeld. Let ook op dat u zelf uw certificatie instelling op de hoogte brengt.

Bij het opnieuw aanmelden van een gestopte deelnemer wordt de eenmalige vaste bijdrage opnieuw in rekening gebracht. 

Biologisch gecertificeerde bedrijven
Bedrijven die beschikken over een geldig BIO certificaat komen de BIO producten automatisch in aanmerking voor het 3 sterren Beter leven keurmerk . Deze bedrijven worden niet opnieuw voor het Beter Leven keurmerk gecertificeerd. Indien het bedrijf uitsluitend biologische producten verwerkt/levert wordt bij het bedrijf uitsluitend, éénmalige registratiekosten in rekening gebracht. Dit houdt wel in dat u enkel onder de scope BLk 3 sterren mag produceren. Indien u onder een andere (niet biologische) scope wilt gaan produceren, dient u te voldoen aan de criteria en zullen jaarlijkse controles plaatsvinden.