Controles

Erg belangrijk voor de kracht van het Beter Leven keurmerk is dat het logo op een verpakking de garantie biedt dat het product ook daadwerkelijk geproduceerd is conform de regels met Beter Leven waardige ingrediënten. Met z’n allen (de Dierenbescherming, Stichting Beter Leven keurmerk, Certificatie Instellingen (CI’s) en deelnemende bedrijven) werken we er hard aan om dit continue waar te blijven maken.

Om dit te borgen, vindt allereerst een beoordeling plaats door de SBLk. Na goedkeuring van de SBLk, ontvangt de CI hiervan bericht en neemt de aanmelding in behandeling. De CI voert dan een ingangsaudit uit op basis van de Beter Leven criteria. Als er tot certificatie wordt overgegaan, mag de deelnemer Beter Leven producten ontvangen/produceren/uitleveren. Een nieuwe deelnemer wordt binnen een termijn van 2 tot 4 maanden na het certificatiebesluit volgend op de ingangsaudit, onaangekondigd ge-audit door de CI. 

Daarnaast is het streven om jaarlijks:

  • bij ongeveer 20% van alle veehouderijbedrijven onaangekondigde inspecties uit te voeren, en
  • bij ongeveer 15% verwerkende ketens zogenaamde terugtraceringscontroles uit te voeren. Hierbij wordt gekeken naar de juistheid van leveranciers en afnemers en wordt gekeken of er niet meer kilogrammen worden uitgeleverd dan er binnen zijn gekomen.

Certificatie instellingen

Controles in het kader van het Beter Leven keurmerk vinden plaats door verschillende onafhankelijke, geaccrediteerde Certificatie Instellingen (CI’s). Het juist uitvoeren van de onafhankelijke controles door de CI’s is cruciaal. De SBLk voert hier regie op door het voeren van harmonisatie overleggen, het uitvoeren van kantooraudits waarbij getoetst wordt aan de acceptatievoorwaarden voor CI’s en het certificatiereglement. Tevens vinden jaarlijks individuele overleggen met de CI’s plaats en worden schaduwcontroles op de CI’s uitgevoerd door een onafhankelijke derde partij.

Meer informatie over de CI’s vindt u hier.