Vorige versie criteria

Geen

Toon meer

Checklist zelfevaluatie deelnemers

Hieronder vindt u een checklist voor bedrijven die willen deelnemen aan het Beter Leven keurmerk. Deze is ontworpen om u middels een korte check inzicht te geven in hoe u ervoor staat in de BLk-certificering voor uw bedrijf. Let wel, dit is een verkorte versie van de criterialijst. Er moet voldaan worden aan alle criteria behorende bij uw bedrijfstype. Als deelnemer bent u zelf verantwoordelijk voor het voldoen aan de volledige Beter Leven criterialijst behorende bij het bedrijfstype.

Zelfevaluatie deelnemers slagerijen

Toon meer

Wat is een slagerij?

Slagerijen zijn bedrijven die leveren aan de eindverbruiker. De eindverbruiker is de laatste verbruiker van een levensmiddel die het niet als deel van een levensmiddelen-exploitatie of – activiteit zal gebruiken. Een slagerij is niet erkenningsplichtig.

Slagerijen kunnen zich per scope aanmelden voor vers vlees certificering. Onder vers vlees valt alles wat rauw vlees is of bevat, vers of gevroren, wat door de consument verhit dient te worden voor gebruik.

Toon meer