Resultaten raadpleging – 16 april tot 30 juni 2019

  • INLEIDING

De Dierenbescherming heeft voor een deel van de Beter Leven criteria kalveren de bestaande criteria aangepast en nieuwe criteria opgesteld. Deze criteria zijn van 16 april tot en met 30 juni 2019 ter raadpleging voorgelegd aan de deelnemers van het Beter Leven keurmerk kalveren.

  1. Criteria gewijzigd en vastgesteld

De Dierenbescherming heeft, na evaluatie van de reacties tijdens de raadpleging, besloten de concept criteria op een aantal punten bij te stellen.

Deze criteria zijn, inclusief de wijzigingen na raadpleging, op 3 maart 2022 definitief vastgesteld en op 1 april 2022 gepubliceerd. De definitieve criteria treden na een overgangsperiode van 8 maanden op 1 december 2022 in werking. Wanneer deze criteria in werking zijn getreden, dienen deelnemers te voldoen aan deze nieuwe criteria. BLk controles worden dan uitgevoerd op basis van de nieuwe BLk criteria.

  • RESULTATEN RAADPLEGING