Resultaten raadpleging – 16 april tot 30 juni 2019 / 27 maart tot 8 mei 2020

  • INLEIDING

De Dierenbescherming heeft de Beter Leven criteria nieuwe criteria opgesteld. Deze criteria zijn van 16 april tot 30 juni 2019 (Melkrund 1 ster), en 27 maart 2020 tot 8 mei 2020 (Melkrund 2 en 3 sterren) ter raadpleging aan de deelnemers van het Beter Leven keurmerk voorgelegd.

  1.  Criteria gewijzigd en vastgesteld

De Dierenbescherming heeft, na evaluatie van de reacties tijdens de raadpleging, besloten de volgende concept criteria op een aantal punten bij te stellen:

Deze criteria zijn, inclusief de wijzigingen na raadpleging, op 22 april 2022 definitief vastgesteld.

De definitieve criteria treden op 16 mei 2022 in werking. Wanneer deze criteria in werking zijn getreden dienen deelnemers te voldoen aan deze nieuwe criteria, BLk controles worden dan uitgevoerd op basis van de nieuwe BLk criteria.