Resultaten raadpleging – 16 april tot 30 juni 2019

  • INLEIDING

De Dierenbescherming heeft voor een deel van de Beter Leven criteria de bestaande criteria aangepast en nieuwe criteria opgesteld. Deze criteria zijn van 19 mei 2019 tot 30 juni 2019 ter raadpleging aan de deelnemers van het Beter Leven keurmerk voorgelegd.

  1.  Criteria gewijzigd en vastgesteld

De Dierenbescherming heeft, na evaluatie van de reacties tijdens de raadpleging, besloten de volgende concept criteria op een aantal punten bij te stellen:

Deze criteria zijn, inclusief de wijzigingen na raadpleging, op 24-02-2021 definitief vastgesteld.

De definitieve criteria treden na een overgangsperiode van minimaal 3 maanden op 24-05-2021 in werking. Wanneer deze criteria in werking zijn getreden dienen deelnemers te voldoen aan deze nieuwe criteria, BLk controles worden dan uitgevoerd op basis van de nieuwe BLk criteria.