Beter Leven week 2022

Campagne: Meer ruimte om te leven. Beter!

Jaarlijks in week 43 ( van 24 t/m 30 oktober ) organiseert de Dierenbescherming met communicatie-ondersteuning van supermarkten, producenten en leveranciers de Beter Leven week. Juist om de consument te wijzen op de diervriendelijkere Beter Leven producten in het supermarktschap. Om hier aandacht voor te vragen voert de Dierenbescherming een publiekscampagne: ‘Meer ruimte om te leven. Beter!’
Gezien 95% van de consumenten nog geregeld dierlijke producten consumeert, zoals vlees (waren), eieren en zuivel blijft het nodig om consumenten te wijzen op diervriendelijkere alternatieven, zoals het Beter Leven keurmerk van de Dierenbescherming. In week 43 zal de campagne op landelijke radio, televisie, online en in het straatbeeld volop te zien en horen zijn.

Campagnethema is ‘ruimte’

De communicatieboodschap die we met deze campagne uitdragen aan consumenten (lees: ‘boodschappers’) is dat dieren die worden gehouden onder het Beter Leven keurmerk ‘meer ruimte’ krijgen dan de wet voorschrijft. Ruimte is een belangrijk uitgangspunt binnen het Beter Leven keurmerk, vandaar ook dat we er belang aan hechten dat de consument de toegevoegde waarde van het keurmerk leert kennen. Onder ruimte scharen we de ruimte in de stal, maar ook buiten voor het dier in de wei. De campagnevorm is illustratie en de toolkitmaterialen zijn een afgeleide van de landelijke publiekscampagne die is ontwikkeld. De campagne heeft in juni 2021 twee vak prijzen gewonnen; de Esprix Award en een SAN Accent in de categorie ‘Smart Idea’. De pay-off van de campagne luidt Meer ruimte om te leven. Beter!

Poster voor instore winkelcommunicatie (zie toolkit)

Beter Leven keurmerk uitgelicht

In de landelijke Beter Leven week campagne staat het 3 ster Beter Leven keurmerk centraal in de campagne-uitingen, omdat hiermee het contrast met de minimale wettelijke vereisten op dierenwelzijn het grootst zijn. Hiermee bereiken we communicatief de meeste impact. Hoewel 1 ster en 2 ster Beter Leven ook al een stap voorwaarts zijn naar een beter dierenwelzijn, laten we als Dierenbescherming met Beter Leven 3 sterren het hoogst haalbare binnen het keurmerk zien, waarbij de stal zo is ingericht dat het dier veel keuzevrijheid heeft. 

De landelijke media-uitingen op onder meer televisie, radio en op video-on-demand van de campagne dragen dan ook consequent het 3 sterren Beter Leven keurmerk. Echter verwachten we dat consumenten, eenmaal bij het supermarktschap, vanwege prijs en beschikbaarheid ook voor 1 en 2 sterren Beter Leven zullen kiezen. 

In de Beter Leven week kunnen echter alle Beter Leven producten onder de aandacht worden gebracht, zowel 1, 2 als 3 sterren Beter Leven.

Campagnetoolkit

Voor stakeholders is er een campagnetoolkit ontwikkeld, om de Beter Leven week communicatief te ondersteunen op de eigen communicatiekanalen. Gebruikmaking van de materialen door supermarkten, producenten en leveranciers draagt bij aan de herkenbaarheid en synergie van de campagne. 

Campagnelogo’s voor folder en magazine

Banners voor online

Bijplaksticker 4 x 4cm voor productverpakking vlees(waren), zuivel, eieren (high res. opvraagbaar)

Content voor social en online

N.B. Voor vermelding op Twitter gebruik de hashtag #beterleven en #dierenbescherming

Ander formaat nodig?

Helaas kunnen we de open bestanden niet allemaal online zetten, maar deze zijn opvraagbaar bij onderstaand contactpersoon. De formaten kunnen eveneens aangepast worden conform de specificaties van uw eigen kanalen. Dat kan eventueel ook door ons, hiervoor kunt u contact opnemen.

Disclaimer: aan de open bestanden kunnen elementen worden toegevoegd. Echter is het voor de campagneherkenning van belang dat er geen essentiële campagne elementen wijzigen. Bij vragen graag contact opnemen met de Dierenbescherming.

Beeldmateriaal

Onderstaande beelden zijn te gebruiken voor derden voor communicatie in de Beter Leven week.

Contact

Voor meer informatie over de Beter Leven week kunt u contact opnemen met Liselotte de Rooij, sr. Communicatieadviseur Beter Leven keurmerk / Campagnemanager E-mail: l.derooij@dierenbescherming.nl Mobiel: 06 – 261 46 857