Aanvullende besluiten en interpretaties

Na de laatste formele vaststelling van deze criteria zijn de volgende aanvullende besluiten en interpretaties afgestemd met de Dierenbescherming. Deze besluiten/interpretaties zijn weliswaar nog niet formeel vastgesteld en kunnen, bij bijzondere omstandigheden, nog wijzigen voorafgaand aan opname in vastgestelde BLk criteria. Vooruitlopend hierop wordt op basis van deze aanvullende besluiten en interpretaties gecertificeerd.

Toon meer

Informatie voor het omschakelen naar 1 ster BLk vleeskuikens

Als gevolg van de transitie naar BLk 1 ster vleeskuikens worden veel vragen gesteld over de overdekte uitloop en andere, veelal, technische zaken, die nadere toelichting behoeven. De meest voorkomende vragen worden toegelicht in een memo, die hieronder is weergegeven middels een link. Eventueel aanvullende vragen kunnen worden gesteld aan de Stichting Beter Leven keurmerk via info@sblk.nl

Toon meer

Overdekte uitloop tussen twee bestaande gebouwen

In de criteria voor vleeskuikens wordt voorgeschreven dat er zicht moet zijn vanuit de overdekte uitloop. Bij bestaande bouw is dit niet altijd realiseerbaar. De Dierenbescherming heeft daarom aanvullende voorwaarden opgesteld waaronder een overdekte uitloop ingeklemd tussen twee gebouwen toch kan voldoen.

Deze voorwaarden gelden alleen voor bestaande bouw, dus niet voor nieuwbouw.

Download hieronder de aanvullende voorwaarden en schematische weergave van een overdekte uitloop tussen twee gebouwen.

Toon meer

GMP+ gelijkwaardige diervoeder systemen

In de Beter leven keurmerk criteria voor veehouderijbedrijven is opgenomen dat het diervoeder aantoonbaar afkomstig moet zijn van een GMP+ gecertificeerde voederleverancier of een gelijkwaardig kwaliteitssysteem. Door de Dierenbescherming worden verschillende kwaliteitssystemen geaccepteerd als alternatief voor GMP+ gecertifieerd diervoeder.

Op de pagina ‘Gelijkwaardige systemen’ vindt u een lijst van kwaliteitssystemen die door de Dierenbescherming worden geaccepteerd als alternatief voor GMP+ gecertifieerd diervoeder binnen het Beter Leven keurmerk.

Toon meer

BLk erkende ketenkwaliteitssystemen

In de criteria voor vleeskuikens wordt voorgeschreven dat vleeskuikenhouders in bezit moeten zijn van een geldig certificaat van een door de Dierenbescherming erkend ketenkwaliteitssysteem. In het criterium wordt IKB Kip als voorbeeld genoemd. Voor buitenlandse bedrijven geldt dat als zij géén geldig IKB certificaat hebben, dat zij aan dit criterium op de volgende wijze kunnen voldoen: de Dierenbescherming heeft besloten dat ook een Label Rouge certificaat wordt erkend als ketenkwaliteitssysteem voor de scopes Vleeskuiken 1, 2 en 3 sterren en dat een KAT certificaat wordt erkend als ketenkwaliteitssysteem voor de scope Vleeskuiken 3 sterren.

Toon meer