Aanvullende besluiten en interpretaties

Na de laatste formele vaststelling van deze criteria zijn de volgende, aanvullende concept besluiten en interpretaties afgestemd met de Dierenbescherming. Deze besluiten/interpretaties zijn nog niet formeel vastgesteld en kunnen nog wijzigen voorafgaand aan opname in vastgestelde BLk criteria. Vooruitlopend hierop mag er wel al op basis van deze concept besluiten en interpretaties worden gecertificeerd.

Toon meer

Overdekte uitloop tussen twee bestaande gebouwen

In de criteria voor vleeskuikens wordt voorgeschreven dat er zicht moet zijn vanuit de overdekte uitloop. Bij bestaande bouw is dit niet altijd realiseerbaar. De Dierenbescherming heeft daarom aanvullende voorwaarden opgesteld waaronder een overdekte uitloop ingeklemd tussen twee gebouwen toch kan voldoen.

Deze voorwaarden gelden alleen voor bestaande bouw, dus niet voor nieuwbouw.

Download hieronder de aanvullende voorwaarden en schematische weergave van een overdekte uitloop tussen twee gebouwen.

Toon meer

GMP+ gelijkwaardige diervoeder systemen

In de Beter leven keurmerk criteria voor veehouderijbedrijven is opgenomen dat het diervoeder aantoonbaar afkomstig moet zijn van een GMP+ gecertificeerde voederleverancier of een gelijkwaardig kwaliteitssysteem. Door de Dierenbescherming worden verschillende kwaliteitssystemen geaccepteerd als alternatief voor GMP+ gecertifieerd diervoeder.

Op de pagina ‘Gelijkwaardige systemen’ vindt u een lijst van kwaliteitssystemen die door de Dierenbescherming worden geaccepteerd als alternatief voor GMP+ gecertifieerd diervoeder binnen het Beter Leven keurmerk.

Toon meer