Aanvullende besluiten en interpretaties

Na de laatste formele vaststelling van deze criteria zijn de volgende aanvullende besluiten en interpretaties afgestemd met de Dierenbescherming. Deze besluiten/interpretaties zijn weliswaar nog niet formeel vastgesteld en kunnen, bij bijzondere omstandigheden, nog wijzigen voorafgaand aan opname in vastgestelde BLk criteria. Vooruitlopend hierop wordt op basis van deze aanvullende besluiten en interpretaties gecertificeerd.

Toon meer

Overdekte uitloop tussen twee bestaande gebouwen

In de criteria voor leghennen wordt voorgeschreven dat er zicht moet zijn vanuit de overdekte uitloop. Bij bestaande bouw is dit niet altijd realiseerbaar. De Dierenbescherming heeft daarom aanvullende voorwaarden opgesteld waaronder een overdekte uitloop ingeklemd tussen twee gebouwen toch kan voldoen.

Deze voorwaarden gelden alleen voor bestaande bouw, dus niet voor nieuwbouw. Daarnaast kan de onderste verdieping van een stal met twee bouwlagen nooit voldoen aan deze aanvullende voorwaarden. De onderste verdieping van een stal met twee bouwlagen komt hier dus niet voor in aanmerking

Download hieronder de aanvullende voorwaarden en schematische weergave van een overdekte uitloop tussen twee gebouwen.

Toon meer

GMP+ gelijkwaardige diervoeder systemen

In de Beter leven keurmerk criteria voor veehouderijbedrijven is opgenomen dat het diervoeder aantoonbaar afkomstig moet zijn van een GMP+ gecertificeerde voederleverancier of een gelijkwaardig kwaliteitssysteem. Door de Dierenbescherming worden verschillende kwaliteitssystemen geaccepteerd als alternatief voor GMP+ gecertifieerd diervoeder.

Op de pagina ‘Gelijkwaardige systemen’ vindt u een lijst van kwaliteitssystemen die door de Dierenbescherming worden geaccepteerd als alternatief voor GMP+ gecertifieerd diervoeder binnen het Beter Leven keurmerk.

Toon meer