Aanvullende besluiten en interpretaties

Na de laatste formele vaststelling van deze criteria zijn de volgende aanvullende besluiten en interpretaties afgestemd met de Dierenbescherming. Deze besluiten/interpretaties zijn weliswaar nog niet formeel vastgesteld en kunnen, bij bijzondere omstandigheden, nog wijzigen voorafgaand aan opname in vastgestelde BLk criteria. Vooruitlopend hierop wordt op basis van deze aanvullende besluiten en interpretaties gecertificeerd.

Toon meer

Maatregelen wegens vogelgriep

Sinds oktober 2021 gelden landelijke maatregelen tegen de vogelgriep (aviaire influenza). Eén van deze maatregelen is de ophokplicht voor commercieel gehouden pluimvee. Ook Beter Leven deelnemers zijn wettelijk verplicht om zich hier aan te houden. Tot eind 2023 was er vanuit de Europese Commissie (handelsnormen) vastgelegd dat als vrije uitloop leghennen meer dan 16 weken waren opgehokt, dit tot gevolg had dat vrije uitloop eieren moesten worden afgewaardeerd naar scharreleieren. Voor Beter Leven eieren betekende dit dat Beter Leven 2 sterren eieren moesten worden afgewaardeerd naar eieren met 1 ster. Voor Beter Leven 3 sterren eieren gold er geen verplichting tot afwaardering, aangezien deze niet onder de Handelsnormen voor eieren vallen.

De Europese Commissie heeft besloten dat, indien de door de overheid ingestelde ophokplicht voor pluimvee als gevolg van uitbraken van vogelgriep langer dan 16 weken duurt, vrije-uitloopeieren niet meer verplicht afgewaardeerd hoeven te worden naar scharreleieren. Dit geldt ook voor BLk 2 sterren eieren. Door deze aanpassing in de regelgeving wordt het voortbestaan van vrije-uitloopeieren ook in de toekomst beter gewaarborgd. Dit heeft positieve gevolgen voor zowel pluimveehouders, als consumenten.

Deze maatregelen zijn van tijdelijke aard. Zodra hier aanleiding voor is, zal de normale regeling weer worden toegepast.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met info@sblk.nl.

Toon meer

Overdekte uitloop tussen twee bestaande gebouwen

In de criteria voor leghennen wordt voorgeschreven dat er zicht moet zijn vanuit de overdekte uitloop. Bij bestaande bouw is dit niet altijd realiseerbaar. De Dierenbescherming heeft daarom aanvullende voorwaarden opgesteld waaronder een overdekte uitloop ingeklemd tussen twee gebouwen toch kan voldoen.

Deze voorwaarden gelden alleen voor bestaande bouw, dus niet voor nieuwbouw. Daarnaast kan de onderste verdieping van een stal met twee bouwlagen nooit voldoen aan deze aanvullende voorwaarden. De onderste verdieping van een stal met twee bouwlagen komt hier dus niet voor in aanmerking

Download hieronder de aanvullende voorwaarden en schematische weergave van een overdekte uitloop tussen twee gebouwen.

Toon meer

GMP+ gelijkwaardige diervoeder systemen

In de Beter leven keurmerk criteria voor veehouderijbedrijven is opgenomen dat het diervoeder aantoonbaar afkomstig moet zijn van een GMP+ gecertificeerde voederleverancier of een gelijkwaardig kwaliteitssysteem. Door de Dierenbescherming worden verschillende kwaliteitssystemen geaccepteerd als alternatief voor GMP+ gecertifieerd diervoeder.

Op de pagina ‘Gelijkwaardige systemen’ vindt u een lijst van kwaliteitssystemen die door de Dierenbescherming worden geaccepteerd als alternatief voor GMP+ gecertifieerd diervoeder binnen het Beter Leven keurmerk.

Toon meer