Aanvullende besluiten en interpretaties

Na de laatste formele vaststelling van deze criteria zijn de volgende aanvullende besluiten en interpretaties afgestemd met de Dierenbescherming. Deze besluiten/interpretaties zijn weliswaar nog niet formeel vastgesteld en kunnen, bij bijzondere omstandigheden, nog wijzigen voorafgaand aan opname in vastgestelde BLk criteria. Vooruitlopend hierop wordt op basis van deze aanvullende besluiten en interpretaties gecertificeerd.

Toon meer

Samenvoeging blanke en rosé kalveren

Met de inwerkingtreding van de herziene/nieuwe Beter Leven keurmerk criteria voor kalveren op 01-12-2022, zijn de aparte criteriasets voor blanke en rosé kalveren komen te vervallen. De criteriasets zijn samengevoegd tot één set. Vanaf 01-12-2022 zijn blanke kalveren niet meer toegestaan onder het Beter Leven keurmerk. Het is daardoor niet meer mogelijk om zowel blanke als rosé kalveren op één UBN te houden.

Toon meer

Voorbeeld hygiëneplan

In de criteria voor BLk kalveren wordt een hygiëneplan gevraagd.

Hygiëne maatregelen moeten ervoor zorgen dat er zo min mogelijk kans is op insleep en verspreiding van ziektes en ziekteverwekkers. Dit alles om de dieren zo gezond mogelijk te houden, maar ook om tussen bedrijven onderling de gezondheid te waarborgen.

Hieronder vindt u een voorbeeld van een hygiëneplan, welke als basis kan dienen voor het invullen van het hygiëneplan op uw bedrijf.

Toon meer

Voorbeeld calamiteitenplan

In de criteria voor BLk kalveren wordt een calamiteitenplan gevraagd. Hieronder vindt u een voorbeeld van een calamiteitenplan, welke u kunt aanhouden.

Toon meer

GMP+ gelijkwaardige diervoeder systemen

In de Beter leven keurmerk criteria voor veehouderijbedrijven is opgenomen dat het diervoeder aantoonbaar afkomstig moet zijn van een GMP+ gecertificeerde voederleverancier of een gelijkwaardig kwaliteitssysteem. Door de Dierenbescherming worden verschillende kwaliteitssystemen geaccepteerd als alternatief voor GMP+ gecertifieerd diervoeder.

Op de pagina ‘Gelijkwaardige systemen’ vindt u een lijst van kwaliteitssystemen die door de Dierenbescherming worden geaccepteerd als alternatief voor GMP+ gecertifieerd diervoeder binnen het Beter Leven keurmerk.

Toon meer