Aanvullende besluiten en interpretaties

Na de laatste formele vaststelling van deze criteria zijn de volgende, aanvullende concept besluiten en interpretaties afgestemd met de Dierenbescherming. Deze besluiten/interpretaties zijn nog niet formeel vastgesteld en kunnen nog wijzigen voorafgaand aan opname in vastgestelde BLk criteria. Vooruitlopend hierop mag er wel al op basis van deze concept besluiten en interpretaties worden gecertificeerd.

Toon meer

Verklaringen dierenarts

Binnen het Beter Leven keurmerk voor runderen is castreren en onthoornen alleen toegestaan op aanwijzing van de dierenarts en wanneer dit verdoofd gebeurt en achteraf pijnbestrijding wordt gegeven.

Hieronder vindt u een voorbeeldverklaring welke door de bedrijfseigen dierenarts kan worden ingevuld.

Toon meer

GMP+ gelijkwaardige diervoeder systemen

In de Beter leven keurmerk criteria voor veehouderijbedrijven is opgenomen dat het diervoeder aantoonbaar afkomstig moet zijn van een GMP+ gecertificeerde voederleverancier of een gelijkwaardig kwaliteitssysteem. Door de Dierenbescherming worden verschillende kwaliteitssystemen geaccepteerd als alternatief voor GMP+ gecertifieerd diervoeder.

Op de pagina ‘Gelijkwaardige systemen’ vindt u een lijst van kwaliteitssystemen die door de Dierenbescherming worden geaccepteerd als alternatief voor GMP+ gecertifieerd diervoeder binnen het Beter Leven keurmerk.

Toon meer

Voorbeeld calamiteitenplan

In de criteria voor BLk rund wordt een calamiteitenplan gevraagd. Hieronder vindt u een voorbeeld van een calamiteitenplan, welke u kunt aanhouden.

Toon meer

Engelstalige versie één-op-één overeenkomst dierenarts

In de criteria voor BLk Runderen wordt gevraagd om een één-op-één overeenkomst tussen de rundveehouder en een gespecialiseerde gecertificeerde geborgde rundveedierenarts. Buitenlandse deelnemers die geen gebruik kunnen maken van een dierenarts uit de Regeling van de Geborgde rundveedierenarts dienen onderstaande overeenkomst af te sluiten met een vaste gespecialiseerde rundveedierenarts.

Toon meer

Transport van runderen

Runderen die langer vervoerd worden dan een afstand van 850 kilometer van het geboorteadres naar het afmestadres moeten volgens het Beter Leven keurmerk minimaal voor de duur van 21 dagen verblijven op een opvanglocatie. Na dit verblijf mogen ze verder vervoerd worden. In de meeste gevallen heeft dit voorschrift betrekking op dieren afkomstig uit Frankrijk. Het is echter gebleken dat de Franse wetgeving en dierregistratie het niet mogelijk maakt transport van het geboortebedrijf naar het opvangbedrijf voldoende te borgen. Dit betekent in de praktijk dat er onvoldoende zicht is waar de dieren voor de duur van 3 dagen verblijven. Dientengevolge heeft het Beter Leven keurmerk besloten om de mogelijkheid van de opvanglocatie (criterium T03: Tijdelijk opvang vleesveebedrijf) te schrappen uit de criteria Runderen. Omdat transport van het geboorteadres naar het afmestadres voldoende is geborgd, blijft dit criterium (T02) gehandhaafd. Op deze wijze werkt het Beter Leven keurmerk er aan om continue de kwaliteit van het keurmerk verder te verbeteren.

Toon meer