Aanvullende besluiten en interpretaties

Na de laatste formele vaststelling van deze criteria zijn de volgende aanvullende besluiten en interpretaties afgestemd met de Dierenbescherming. Deze besluiten/interpretaties zijn weliswaar nog niet formeel vastgesteld en kunnen, bij bijzondere omstandigheden, nog wijzigen voorafgaand aan opname in vastgestelde BLk criteria. Vooruitlopend hierop wordt op basis van deze aanvullende besluiten en interpretaties gecertificeerd.

Toon meer

Aanpassing criteria rund

Update 01-09-2023:

Runderen die over een langere afstand vervoerd worden dan 850 kilometer van het geboorteadres naar het afmestadres moeten volgens het Beter Leven keurmerk minimaal voor de duur van 21 dagen verblijven op een opvang-vleesveebedrijf. Na dit verblijf mogen ze verder vervoerd worden. De praktijk leert dat dit voorschrift betrekking heeft op dieren afkomstig uit Frankrijk. Het is echter gebleken dat de Franse wetgeving en dierregistratie het niet mogelijk maakt transport van het geboortebedrijf naar het opvang-vleesveebedrijf voldoende te controleren en te borgen. Dit betekent in de praktijk dat er onvoldoende zicht is waar de dieren voor de duur van 3 dagen verblijven. Dit kan gepaard gaan met onwenselijke impact op dierenwelzijn (dieren die lang op transport zijn, op een veemarkt verblijven, ergens achter in een stal worden gehouden, etc.). Daarnaast is een opvanglocatie niet-BLk gecertificeerd en daarmee in feite praktijkhandelingen op zo’n bedrijf ongecontroleerd.

Op basis van nader onderzoek zijn additionele criteria opgesteld, die onwenselijke dierbewegingen van jongvee moeten tegengaan en tevens het certificeren van een opvang-vleesveebedrijf mogelijk maken.

Vanwege de zware impact op dierenwelzijn zijn de wijzigingen zonder openbare raadpleging en middels de ‘verkorte procedure’ toegepast op basis van de uitspraak van de bestuurder van de Dierenbescherming.

De wijzigingen voor de BLk criteria Rund 1, 2 en 3 sterren betreffen:

 • Het opnemen van zeven additionele criteria in relatie tot de opvang-vleesveebedrijven.
  • Als het niet mogelijk is om binnen 850 km de afmestlocatie te bereiken, dan moeten de runderen éénmalig tijdelijk op een voor Beter Leven keurmerk gecertificeerd opvang-vleesveebedrijf geplaatst worden voor minimaal 21 dagen. De maximale verblijfsduur is 4 maanden.
  • Elk koppel op het opvang-vleesveebedrijf wordt minimaal 1 keer door de bedrijfseigen dierenarts bezocht voor een klinische inspectie en bedrijfsbegeleiding.
  • Van de aanwezige runderen moet een kopie van het runderpaspoort worden bewaard op het opvang-vleesveebedrijf.
  •  Er moet aantoonbaar een contractuele relatie aanwezig zijn tussen het opvang-vleesveebedrijf en een coöperatie.
  • Het opvang-vleesveebedrijf dient in samenwerking met de coöperatie inzichtelijk te maken dat de dieren afkomstig zijn van coöperatie leden, wiens rundveebedrijf niet meer dan 140 km gerekend vanaf het opvang-vleesveebedrijf gevestigd is.
  • De transportafstand van runderen afkomstig van het geboorteadres naar het opvang-vleesveebedrijf is maximaal 140 km.
  • De tijd tussen het afmelden bij het geboorteadres en het aanmelden bij het opvang-vleesveebedrijf bedraagt maximaal 48 uur.
  • Een bedrijf (UBN) gecertificeerd als opvang-vleesveebedrijf mag niet functioneren als afmestlocatie, indien niet gecertificeerd als afmestlocatie.
 • Het verwerken van de aanvullende besluiten in de criteria. Zo zijn alle geldende eisen en verduidelijkingen voor de BLk criteria Rund weer in één document te vinden.
Toon meer

Verklaringen dierenarts

Binnen het Beter Leven keurmerk voor runderen is castreren en onthoornen alleen toegestaan op aanwijzing van de dierenarts en wanneer dit verdoofd gebeurt en achteraf pijnbestrijding wordt gegeven.

Hieronder vindt u een voorbeeldverklaring welke door de bedrijfseigen dierenarts kan worden ingevuld.

Toon meer

GMP+ gelijkwaardige diervoeder systemen

In de Beter leven keurmerk criteria voor veehouderijbedrijven is opgenomen dat het diervoeder aantoonbaar afkomstig moet zijn van een GMP+ gecertificeerde voederleverancier of een gelijkwaardig kwaliteitssysteem. Door de Dierenbescherming worden verschillende kwaliteitssystemen geaccepteerd als alternatief voor GMP+ gecertifieerd diervoeder.

Op de pagina ‘Gelijkwaardige systemen’ vindt u een lijst van kwaliteitssystemen die door de Dierenbescherming worden geaccepteerd als alternatief voor GMP+ gecertifieerd diervoeder binnen het Beter Leven keurmerk.

Toon meer

Voorbeeld calamiteitenplan

In de criteria voor BLk rund wordt een calamiteitenplan gevraagd. Hieronder vindt u een voorbeeld van een calamiteitenplan, welke u kunt aanhouden.

Toon meer

Engelstalige versie één-op-één overeenkomst dierenarts

In de criteria voor BLk Runderen wordt gevraagd om een één-op-één overeenkomst tussen de rundveehouder en een gespecialiseerde gecertificeerde geborgde rundveedierenarts. Buitenlandse deelnemers die geen gebruik kunnen maken van een dierenarts uit de Regeling van de Geborgde rundveedierenarts dienen onderstaande overeenkomst af te sluiten met een vaste gespecialiseerde rundveedierenarts.

Toon meer