Aanvullende besluiten en interpretaties

Na de laatste formele vaststelling van deze criteria zijn de volgende aanvullende besluiten en interpretaties afgestemd met de Dierenbescherming. Deze besluiten/interpretaties zijn weliswaar nog niet formeel vastgesteld en kunnen, bij bijzondere omstandigheden, nog wijzigen voorafgaand aan opname in vastgestelde BLk criteria. Vooruitlopend hierop wordt op basis van deze aanvullende besluiten en interpretaties gecertificeerd.

Toon meer

Verklaringen dierenarts

Binnen het Beter Leven keurmerk voor runderen is castreren en onthoornen alleen toegestaan op aanwijzing van de dierenarts en wanneer dit verdoofd gebeurt en achteraf pijnbestrijding wordt gegeven.

Hieronder vindt u een voorbeeldverklaring welke door de bedrijfseigen dierenarts kan worden ingevuld.

Toon meer

GMP+ gelijkwaardige diervoeder systemen

In de Beter leven keurmerk criteria voor veehouderijbedrijven is opgenomen dat het diervoeder aantoonbaar afkomstig moet zijn van een GMP+ gecertificeerde voederleverancier of een gelijkwaardig kwaliteitssysteem. Door de Dierenbescherming worden verschillende kwaliteitssystemen geaccepteerd als alternatief voor GMP+ gecertifieerd diervoeder.

Op de pagina ‘Gelijkwaardige systemen’ vindt u een lijst van kwaliteitssystemen die door de Dierenbescherming worden geaccepteerd als alternatief voor GMP+ gecertifieerd diervoeder binnen het Beter Leven keurmerk.

Toon meer

Voorbeeld calamiteitenplan

In de criteria voor BLk rund wordt een calamiteitenplan gevraagd. Hieronder vindt u een voorbeeld van een calamiteitenplan, welke u kunt aanhouden.

Toon meer

Engelstalige versie één-op-één overeenkomst dierenarts

In de criteria voor BLk Runderen wordt gevraagd om een één-op-één overeenkomst tussen de rundveehouder en een gespecialiseerde gecertificeerde geborgde rundveedierenarts. Buitenlandse deelnemers die geen gebruik kunnen maken van een dierenarts uit de Regeling van de Geborgde rundveedierenarts dienen onderstaande overeenkomst af te sluiten met een vaste gespecialiseerde rundveedierenarts.

Toon meer