Algemeen verschil tussen de sterren?

1 ster

Er is voldoende aandacht voor dierenwelzijn. De dieren krijgen meer ruimte en speelmateriaal.

2 sterren

Er is ruim voldoende aandacht voor dierenwelzijn. Alle dieren krijgen nog meer ruimte en mogen naar buiten.

3 sterren

Er is de meeste aandacht voor dierenwelzijn. Alle dieren kunnen naar buiten. De stal is zo ingericht dat het dier zoveel mogelijk keuzevrijheid heeft.