Beter welzijn vleeskuikens door Beter Leven keurmerk

De kranten staan er deze week bol van: het wel en wee van de kip in Nederland. Wakker Dier liet een onderzoek naar het welzijn van vleeskippen doen door Wageningen Livestock Research. Het goede nieuws is dat miljoenen vleeskippen -of eigenlijk vleeskuikens- de afgelopen jaren een beter leven kregen en daarbij speelde het Beter Leven keurmerk een grote rol. Het slechte nieuws is dat nog steeds 70% van de kippen onder reguliere omstandigheden wordt gehouden en daar komen veel welzijnsproblemen bij kijken. Ook zijn de verschillen tussen de supermarktconcepten en het Beter Leven keurmerk groot.

Beter Leven keurmerk

Vergeleken met het vorige rapport (2011), blijkt uit het onderzoek van Wageningen Livestock Research dat verschillende punten verbeterd zijn. Het rapport stelt dat veel kippen wat meer ruimte hebben, minder gefrustreerd zijn (omdat ze hun natuurlijke gedrag beter kunnen uiten), minder last hebben van voetzoolaandoeningen en ’s nachts meer aaneengesloten uren rust krijgen. Eén van de belangrijkste redenen hiervan is de komst van het Beter Leven keurmerk ruim tien jaar geleden. Het Beter Leven keurmerk richt zich op het natuurlijke gedrag van de kip en dat betekent onder andere dat de mogelijkheid om te scharrelen en een stofbad te nemen uitermate belangrijk is. Hoe meer sterren een kippenstal toegekend krijgt, hoe meer ruimte een kip heeft en hoe trager hij groeit.

Verschil supermarktconcepten

In de afgelopen jaren ontwikkelden verschillende supermarkten hun eigen vleeskipconcepten. Dit zijn bijvoorbeeld de Nieuwe Standaardkip van Jumbo en De Nieuwe AH Kip van Albert Heijn. Tussen deze concepten en Beter Leven 1-ster zitten veel verschillen. De eisen van het Beter Leven keurmerk (en het biologische keurmerk) zijn strenger. Zo groeien de Beter Leven-kippen langzamer, krijgen ze meer ruimte en meer variatie in hun omgeving door toegang tot een (overdekte) uitloop. Ook krijgen ze minimaal een donkerperiode van acht uur. Deze eisen hebben een substantieel positief effect op het dierenwelzijn, omdat ze bijvoorbeeld zorgen voor minder pootproblemen en minder angstgevoelens. Het dierenwelzijn wordt door het Beter Leven keurmerk dus beter gegarandeerd dan door de supermarktconcepten.

We zijn er nog niet

De Dierenbescherming is tevreden over het verbeterde dierenwelzijn in de vleeskippensector, maar we zijn er nog lang niet. Dat 30% van de kippen een langzamer groeiend ras is, betekent dat 70% dat niet is. Dat zijn nog veel te veel plofkippen die onder erbarmelijke omstandigheden leven. Je ziet ze misschien niet meer in de supermarktschappen liggen, maar ze worden wel verwerkt in allerlei producten zoals snacks en huisdierenvoeding, en een groot deel wordt geëxporteerd. Ook de supermarktconcepten geven onvoldoende garantie op een goed niveau van dierenwelzijn. De ondergrens zou moeten liggen op Beter Leven 1-ster kippen. Werk aan de winkel dus! De Dierenbescherming blijft boeren stimuleren kippen te houden die voldoen aan het Beter Leven keurmerk. Ook blijven we consumenten aansporen Beter Leven-producten te kopen of minder (tot geen) vlees te eten. En we lobbyen voor verbeterde wetgeving rondom dierenwelzijn.