Criteria

Per ster van het Beter Leven keurmerk heeft de Dierenbescherming criteria geformuleerd voor de veehouder. Hier worden de criteria per diersoort en aantal sterren beschreven.

Leghennen:
                 Huidige versie                                Versie incl. laatste wijzigingen
1 ster:     versie 3.1 geldig vanaf 01.09.2016 | versie 3.1 geldig vanaf 01.09.2016
2 ster:    versie 3.1 geldig vanaf 01.09.2016 | versie 3.1 geldig vanaf 01.09.2016
3 ster:    versie 2.1 geldig vanaf 01.09.2016 | versie 2.1 geldig vanaf 01.09.2016

  • Biologische leghennenbedrijven komen automatisch in aanmerking voor 3 sterren, indien zij SKAL-gecertificeerd zijn. Voor meer informatie zie SKAL

Vleeskuikens:
                 Huidige versie                                Versie incl. laatste wijzigingen
1 ster:     versie 5.1 geldig vanaf 01.09.2016 | versie 5.1 geldig vanaf 01.09.2016
2 ster:    versie 2.1 geldig vanaf 01.09.2016 | versie 2.1 geldig vanaf 01.09.2016
3 ster:    versie 2.1 geldig vanaf 01.09.2016 | versie 2.1 geldig vanaf 01.09.2016

  • De criteria voor vleeskuikens met 3 sterren (biologisch) zijn gelijk aan de criteria voor biologische bedrijven. Voor meer informatie zie SKAL.

Kalveren:
                            Huidige versie                                
1 ster Blank:     versie 1.0
1 ster Rosé:     versie 1.0 
2 ster:              versie 1.0 

  • De criteria voor kalveren met 3 sterren zijn gelijk aan de criteria voor biologische bedrijven. Voor meer informatie zie SKAL.

Runderen:

Er wordt gewerkt aan nieuwe criteria voor rundveebedrijven. Deze kunt u (hier) vinden.

                  Huidige versie                                
1 ster:      versie 1.0 
2 ster:     versie 1.0 

  • Biologische rundveebedrijven komen automatisch in aanmerking voor 3 sterren, indien zij SKAL-gecertificeerd zijn. Voor meer informatie zie SKAL.

Varkens

                  Huidige versie                                
1 ster:    versie 1.1 geldig tot 01.01.2018
2 ster:    versie 1.0 geldig tot 01.01.2018
3 ster:    versie 1.0 geldig tot 01.01.2018

                 Nieuwe criteria                                Versie incl. laatste wijzigingen
1 ster:     versie 2.1 geldig vanaf 01.01.2018 | versie 2.1 geldig vanaf 01.01.2018
2 ster:    versie 2.1geldig vanaf 01.01.2018 | versie 2.1 geldig vanaf 01.01.2018
3 ster:    versie 2.1 geldig vanaf 01.01.2018 | versie 2.1 geldig vanaf 01.01.2018

  • Biologische varkensbedrijven komen automatisch in aanmerking voor 3 sterren, indien zij SKAL-gecertificeerd zijn. Voor meer informatie zie SKAL.

 

Kalkoen:
                 Huidige versie                                Versie incl. laatste wijzigingen
1 ster:     versie 1.1 geldig vanaf 01.09.2016 | versie 1.1 geldig vanaf 01.09.2016
2 ster:    versie 1.1 geldig vanaf 01.09.2016 | versie 1.1 geldig vanaf 01.09.2016

  • Biologische kalkoenbedrijven komen automatisch in aanmerking voor 3 sterren, indien zij SKAL-gecertificeerd zijn. Voor meer informatie zie SKAL

Konijn:

De criteria voor Beter Leven keurmerk konijn 1 ster hebben nog 'concept' als status. Dit betekent dat ze nog niet zijn vastgesteld door de Dierenbescherming. De concept-criteria worden momenteel in een beperkte omvang in de praktijk getest. De konijnen uit deze test mogen als Beter Leven keurmerk konijn 1 ster worden afgezet. Na afloop van de test worden de concept-criteria voor raadpleging voorgelegd aan deelnemers en geïnteresseerde partijen. Deze raadpleging zal naar verwachting tijdens het eerste kwartaal van 2018 plaatsvinden. Na raadpleging worden de definitieve criteria vastgesteld door de Dierenbescherming.

Voor meer informatie over deze pilot of de criteria BLk konijn 1 ster neemt u contact op met Gemma Willemsen (gemma.willemsen@dierenbescherming.nl).

                  Concept versie                              
1 ster:     Concept versie 2.0 

 

Zuivel:
Er bestaat op dit moment alleen BLk- zuivel met 3 sterren. Hiervoor komen alleen Biologische koemelk en zuivel(-producten) in aanmerking. Voorwaarde is dat het product SKAL-gecertificeerd is en dat het bedrijf een contract met de SBLk heeft afgesloten. Het afwaarderen van 3 sterren zuivel naar 2 sterren zuivel is niet toegestaan.

 

Slachterijen

Er wordt gewerkt aan nieuwe criteria voor slachterij rund. Deze kunt u (hier) vinden.

                        Huidige versie                         
Kalf:               versie 1.1 geldig vanaf 01.06.2016
Pluimvee:     versie 1.1 geldig vanaf 01.06.2016
Varken:        versie 1.1 geldig tot 01.01.2018
Rund:           versie 1.1 geldig vanaf 01.06.2016
Konijn:         versie 1.1 geldig vanaf 01.06.2016
Kalkoen:      versie 1.1 geldig vanaf 01.06.2016

                 Nieuwe criteria                                Versie incl. laatste wijzigingen

Varken:    versie 2.1 geldig vanaf 01.01.2018 | versie 2.1 geldig vanaf 01.01.2018

 

Verwerkende bedrijven:
                         Huidige versie                                Versie incl. laatste wijzigingen
Verwerkers:   versie 2.1 geldig vanaf 01.09.2016 | versie 2.1 geldig vanaf 01.09.2016

 

Pakstations:

                         Huidige versie                                
Pakstation:     versie 1.0 geldig tot 01.01.2018

                               Huidige versie                    Versie incl. laatste wijzigingen          
Met IKB EI:      versie 2.1 geldig vanaf 01.01.2018 | versie 2.1 geldig vanaf 01.01.2018
Zonder IKB EI: versie 1.1 geldig vanaf 01.08.2017 | versie 1.1 geldig vanaf 01.08.2017


Retail met verwerker:

Er wordt gewerkt aan nieuwe criteria voor Retail met verwerker. Deze kunt u (hier) vinden.


                            Huidige versie                                Versie incl. laatste wijzigingen
Verwerker:        versie 2.0 geldig vanaf 01.09.2016 | versie 2.0 geldig vanaf 01.09.2016
Hoofdkantoor: versie 2.0 geldig vanaf 01.09.2016 | versie 2.0 geldig vanaf 01.09.2016

 

Foodservice:

Er wordt gewerkt aan nieuwe criteria voor Foodservice. Deze kunt u (hier) vinden.


                            Huidige versie                                Versie incl. laatste wijzigingen
Filiaal:                versie 2.0 geldig vanaf 01.09.2016 | versie 2.0 geldig vanaf 01.09.2016
Hoofdkantoor: versie 2.0 geldig vanaf 01.09.2016 | versie 2.0 geldig vanaf 01.09.2016

 

Logistiek dienstverleners:
                            Huidige versie                               
2b:                       versie 1.0 geldig vanaf 01.06.2016