Reglement

De regeling Beter Leven keurmerk bestaat uit verschillende onderdelen. Hieronder vindt u de verschillende onderdelen die van toepassing zijn wanneer het Beter Leven keurmerk wordt gebruikt. 

 

1.  Reglement gebruik en het toezicht “Beter Leven keurmerk” - versie 3.0, dd. 1 januari 2018
     Reglement gebruik en het toezicht "Beter Leven keurmerk" met wijzigingen - versie 3.0, dd. 1 januari 2018.
Dit reglement bevat o.a. de randvoorwaarden waaronder het recht op gebruik van het collectief beeldmerk wordt verleend.

2.  Certificatie reglement – versie 5.0, dd. 1 mei 2017.
Dit certificatie reglement bevat de werkwijze voor het toekennen van certificaten door certificerende instanties (CI’s), die door de Stichting Beter Leven keurmerk (SBLk) zijn aangewezen.

3.  Uitsluitingscriteria – versie 3.0, dd. 1 september 2016.
De Dierenbescherming houdt zich het recht voor om bepaalde bedrijven van het gebruik van het Beter Leven keurmerk uit te sluiten op basis van, maar niet beperkt tot, deze uitsluitingscriteria.

4.  Criteria – geldig vanaf verschillende data (datum verschilt per diersoort, aantal sterren, bedrijfstype).
Binnen het Beter Leven keurmerk dient de gehele keten van primair bedrijf tot de retail, gecertificeerd of goedgekeurd te zijn voor de betreffende scope (diersoort en aantal sterren) van het Beter Leven keurmerk. 

Per scope (diersoort en aantal sterren) heeft de Dierenbescherming criteria geformuleerd voor veehouders en de opeenvolgende bedrijven/schakels in de keten.

5.  Randvoorwaarden protocol verwerkers – versie 7.0, dd. 25 januari 2018
Alvorens goedkeuring kan worden verleend aan be- en verwerkers van Beter Leven producten dient de Stichting Beter Leven keurmerk een hoeveelheid informatie te ontvangen. Dit document geeft een overzicht van de benodigde informatie die met de aanvraag dient te worden opgestuurd. 

5a. Checklist aanvraagdocumenten - versie 1.0, dd. 25 januari 2018

6.  Format productspecificatie – versie 2.1, dd. 25 januari 2018
Samengestelde producten die een verwerker onder het Beter Leven keurmerk wil produceren en afzetten moeten worden goedgekeurd door de Stichting Beter Leven keurmerk. Hiervoor dient het format ‘productspecificatie’ ingevuld en geüpload te worden in het BLk portaal.

6a. Randvoorwaarden Beter Leven producten - versie 6.2, dd. 26 juli 2018
Producten moeten voldoen aan de randvoorwaarden voor Beter Leven producten.

6b. Meldingsplicht wijzigingen productspecificaties - versie 1.1, dd. 20 februari 2018
Alle wijzigingen in productspecificaties van goedgekeurde BLk producten moeten gemeld worden, maar er zijn een aantal uitzonderingen aangegeven in dit document.

7.  Gebruikersprotocol en stijlhandboek – versie 5.0, dd. 25 januari 2018
    Gebruikersprotocol en stijlhandboek met wijzigingen - versie 5.0, dd. 25 januari 2018
Beschrijft de wijze waarop het Beter Leven keurmerk mag worden gebruikt in communicatie-uitingen (o.a. verpakkingen, etiketten, websites, folders, advertenties, overig reclamemateriaal).

7a. Werkafspraak voorleggen communicatie-uitingen Retail – versie 2.0, dd. 16 maart 2018

8. Richtlijnen leveren aan niet deelnemers - versie 3.1 dd. 15 maart 2018
Document geeft aan in welke situaties en onder welke voorwaarden het mogelijk is om aan niet deelnemers te leveren.


English documents

Our regulations and criteria are also available in English. For English versions of our regulations or criteria please contact info@sblk.nl.

The translation to English can lead to differences in interpretation. Please note that the Dutch versions of our documents always remain leading.