Meldpunt misstanden BLk

Middels dit meldpunt kunt u, ook anoniem, misstanden melden die vervolgens bij de Stichting Beter Leven keurmerk terecht komen. Op deze manier proberen wij het keurmerk nog beter te borgen.

Klik hier om uw melding te doen met opgave van uw eigen gegevens. Per mail ontvangt u een bevestiging met een kopie van uw melding. Indien nodig informeren we u over de ondernomen stappen.

Klik hier om uw melding anoniem te doen. U kunt uw melding bij ons indienen. U ontvangt geen bevestiging en geen kopie van uw melding.