Stichting Beter Leven keurmerk scherpt controles op reistijden aan

17 oktober 2019

De Stichting Beter Leven keurmerk (SBLk) heeft op 8 oktober de controles op reistijden voor runderen vanaf een leeftijd van 5 maanden aangescherpt. Controleurs van de SBLk baseerden zich tot voor kort op officiële exportcertificaten, die namens Europese overheden worden goedgekeurd door dierenartsen die door de overheid zijn aangesteld. Nadat bij een standaardcontrole bleek dat een afgelegde afstand onmogelijk paste binnen de reistijd zoals vermeld op het officiële exportcertificaat, heeft de SBLk besloten zelf de officiële exportcertificaten te gaan controleren. De SBLk vindt het ernstig dat deze maatregelen nodig zijn maar is blij dat een oplossing gevonden is.

Om controles te kunnen uitvoeren op de officiële exportcertificaten, hebben controleurs van de SBLk recentelijk toegang gekregen tot TRACES. TRACES is het digitale systeem van de Europese Unie waarin reistijden van dieren binnen Europa worden bijgehouden. Op deze manier kunnen zij zelf de in TRACES geregistreerde afstand en de afstand zoals vermeld op het officiële exportcertificaat vergelijken en controleren. Zo kunnen zij ook constateren of zij te maken hebben met mogelijk vervalste exportcertificaten. Deze strengere controles zijn op 8 oktober ingevoerd, en wordt toegepast op alle transporten die na 8 oktober zijn uitgevoerd. 

De SBLk heeft de controlesystematiek als volgt aangepast:

  • De controleur controleert het aantal km’s bij een steekproef van 50% van alle exportcertificaten van het voorgaande jaar, met een minimum van 5 (tenzij er minder dan 5 transporten in het voorgaande jaar zijn geweest, dan wordt van alle aanwezige transporten het exportcertificaat gecontroleerd).
  • Transporten die door de controleur worden aangemerkt als risicovol (mogelijk niet haalbaar binnen 10½ uur) worden doorgezet voor verdere beoordeling op kantoor van de Certificatie Instelling die namens de SBLk de controles uitvoert.
  • Op kantoor controleert een beoordelaar de aanvraag: zet vertrek- en aankomst adres in TRACES en controleert of de door TRACES opgegeven verwachte reisduur voldoet aan het BLk criterium van 10½ uur.
  • Indien de door TRACES verwachte reisduur, de door de SBLK toegestane reisduur (10 ½ uur) overschrijdt, wordt de transportduur (Criterium T02.2) afgekeurd en zijn de runderen uit dit transport niet meer BLk-waardig.   

Per 1 januari 2019 mogen runderen vanaf een leeftijd van 5 maanden maximaal 10 uur (met een ½ uur marge) op transport om in aanmerking te komen voor BLk-certificering met twee sterren. Dit was eerder 12 uur. De wettelijke norm binnen de EU ligt op 24 uur.

De NVWA heeft vandaag bekend gemaakt een vleesveehandelaar uit Noord-Brabant te vervolgen voor fraude met officiële exportcertificaten. Indien de vleesveehandelaar schuldig worden bevonden, zal de SBLk uiteraard adequaat optreden tegen deze partij.