Biologische melkveehouderij en het Beter Leven keurmerk

Dierenbescherming en biologische melkveehouderij zetten samen stappen naar beter (borgen) dierenwelzijn

Biologische dierlijke producten mogen sinds 2009 het 3 sterren Beter Leven keurmerk dragen. Biologische melkveehouderijbedrijven voldoen aan Europese wetgeving. Veel van deze biologische EU-normen zijn niet specifiek genoeg en laten daarmee ruimte over voor interpretatie. Daarnaast is er weinig internationaal draagvlak om deze regels op het gebied van dierenwelzijn aan te scherpen. De biologische melkveehouderij kan zich daardoor op het gebied van dierenwelzijn moeilijk verder ontwikkelen. In Nederland wordt de controle uitbesteed aan SKAL, die alleen de EU verordening mag controleren. Er zijn initiatieven om binnen de biologische sector extra dierenwelzijnsmaatregelen te gaan borgen. De aanscherping van deze normen vindt de Dierenbescherming niet op alle vlakken ver genoeg gaan. 

De Dierenbescherming heeft in samenwerking met Natuur & Milieu en Vogelbescherming een nieuwe set aan 3 sterren criteria ontwikkeld voor melkveebedrijven op het gebied van dierenwelzijn, milieu, natuur en biodiversiteit. Deze gaan op een aantal punten verder dan de biologische wetgeving. De Dierenbescherming vindt het belangrijk dat biologische zuivelproducten met het 3 sterren Beter Leven keurmerk afkomstig zijn van bedrijven waar een 3 ster waardig niveau van dierenwelzijn, milieu, natuur en biodiversiteit geborgd is. Op dit moment zijn deze criteria openbaar en in raadpleging. Iedereen kan op deze criteria reageren via de raadpleging. Na het verwerken van de binnengekomen input, worden de criteria vastgesteld.

Biologische melkveebedrijven krijgen de gelegenheid om aan de nieuwe criteria te gaan voldoen. Na vaststelling van de criteria hebben de bedrijven een jaar de tijd om, indien nodig, aanpassingen door te voeren. Na deze overgangstermijn moet dagverse melk met het 3 sterren Beter Leven keurmerk afkomstig zijn van daarvoor gecertificeerde bedrijven. Hierin wordt dezelfde route gevolgd als standaard is bij nieuwe- en concept Beter Leven keurmerk criteria. De Dierenbescherming heeft samen met Eko Holland een zorgvuldig ontwikkeltraject gestart om dit te realiseren.

Het Beter Leven keurmerk bestaat alweer 13 jaar. In die tijd hebben inmiddels ruim 150 miljoen dieren een beter leven gehad en staat het keurmerk in 2019 voor een omzet van 2,3 miljard euro in supermarkten. Vleeskuikens, leghennen, varkens, vleesrunderen, kalveren, kalkoenen, konijnen en ook melkvee worden onder het Beter Leven keurmerk gehouden. Stappen zetten op het gebied van dierenwelzijn en inzetten op een toekomstbestendige diervriendelijkere veehouderij zijn nodig om ervoor te zorgen dat het 1, 2 en 3 sterren Beter Leven keurmerk onderscheidend blijft.

‘Wij willen samen met de biologische sectoren kijken wat nodig is om het hoogste niveau van dierenwelzijn te borgen onder het Beter Leven keurmerk’, zegt Marijke de Jong, Programmamanager Beter Leven keurmerk van de Dierenbescherming. De eerste gesprekken hierover zijn al gestart. ‘De komende jaren gaan we ook met de andere biologische veehouderijsectoren haalbare meerjarenplannen ontwikkelen om gezamenlijk verdere stappen te zetten voor dierenwelzijn’, aldus Marijke de Jong. ‘Alleen voor de biologische melkveehouderij is dit traject al concreet ingevuld.’