Checklist zelfevaluatie deelnemers

Sinds 1 september 2023 nemen de certificerende instellingen de eerste beoordeling voor deelname aan het Beter Leven keurmerk op zich voor secundaire bedrijfstypes. Als hulpmiddel voor (nieuwe) bedrijven is er voor elk bedrijfstype een checklist ontwikkeld, waarbij het bedrijf zelf kan beoordelen of zij voldoen aan de basisvoorwaarden voor deelname en wat eventueel aangepast moet worden voor de certificeringsaudit.

Het gebruik van de checklist is niet verplicht, maar we moedigen nieuwe deelnemers aan deze wel te gebruiken. Door gebruik te maken van de checklist, kunt u zich beter voorbereiden op de eerste beoordeling door de certificatie instelling. De checklists zijn opgesteld aan de hand van de nieuwe criteria, die op 1 september 2023 van kracht zijn gegaan. Let wel, dit is een verkorte versie van de criterialijst, waarbij is gefocust op de basisvoorwaarden. Er moet voldaan worden aan alle criteria behorende bij uw bedrijfstype. De volledige criterialijsten kunt u hier vinden.

Hieronder vindt u per bedrijfstype een link die verwijst naar de pagina waar de checklist staat: