Coronacrisis veroorzaakt grote vraag naar eieren

Door de Coronacrisis heeft een tweetal grote supermarkten bij de Dierenbescherming en Stichting Beter Leven keurmerk gemeld dat er een grote vraag is naar eieren. Hierdoor kan er niet volledig aan de vraag naar Beter Leven keurmerk 1 ster eieren voldaan worden. Deze plotselinge mismatch tussen vraag en aanbod is vooral veroorzaakt door het tijdelijk sluiten van horecagelegenheden waardoor er een extra grote vraag is naar eieren voor de thuislunch.

Scharreleieren in het schap

Door het succes van het Beter leven keurmerk verkopen de meeste supermarkten uitsluitend Beter Leven keurmerk eieren. Supermarkten geven aan dat er alleen maar doosjes voorradig zijn met het Beter Leven keurmerk logo. De vraag naar Beter Leven 1 ster eieren in de supermarkten is echter op dit moment groter dan het aanbod.  Op dit moment hebben twee supermarkten daarom besloten om naast de 1 ster eieren als basis ook scharreleieren te verkopen om in de behoeften van consumenten te kunnen voorzien.

Tijdelijk Beter Leven verpakking voor scharreleieren

In afstemming met deze supermarkten en eierpakstations is meegezocht naar de beste oplossing onder deze unieke omstandigheden. Omdat er sprake is van overmacht door deze crisis en het onmogelijk is om op korte termijn meer Beter Leven keurmerk 1 ster eieren te produceren, is er gekozen om akkoord te gaan om tijdelijk in doosjes met het Beter Leven logo scharreleieren te verkopen. Het gaat om een zeer tijdelijke maatregel tot het moment dat de aanvoer van gecertificeerde eieren weer verhoogd kan worden of de situatie is genormaliseerd.

Afspraken supermarkten

Andere oplossingen zijn vanzelfsprekend bestudeerd maar op korte termijn is een realistisch alternatief niet haalbaar. Zo duurt het ontwikkelen van nieuwe doosjes zonder logo meer dan anderhalve maand. Stickers over het Beter Leven keurmerk logo heen plakken is technisch niet altijd mogelijk laten supermarkten en eierpakstations ons weten; gezien het logo op meerdere plaatsen afgeplakt dient te worden. 

De Dierenbescherming en de Stichting Beter Leven keurmerk hebben duidelijke afspraken gemaakt over de tijdelijke aard van deze situatie, het type eieren waarmee aangevuld wordt (het betreft alleen scharreleieren), dat er sprake is van duidelijke communicatiedoor middel van schapkaartjes richting consument en dat de eieren IKB of KAT gecertificeerd zijn. 

De voornaamste overweging van de Dierenbescherming en Stichting Beter Leven keurmerk is dat het gaat om een unieke crisissituatie en de maatregel van tijdelijke aard is. Het is het beleid van de Dierenbescherming om bij crises flexibel maar wel binnen aanvaardbare kwaliteitseisen mee te denken in oplossingsrichtingen. Daarnaast moet voorkomen worden dat consumenten, die eieren blijven kopen, bij lege schappen in de supermarkt uitwijken naar winkels waar nog kooi-eieren in de verkoop liggen.