Certificatie Instelling

Controle

Controles in het kader van het Beter Leven keurmerk vinden plaats door dezelfde geaccrediteerde Certificatie Instellingen die o.a. ook de IKB-, KAT- en MSC beoordelingen uitvoeren. De CI’s zijn allen volgens de ISO 17065 geaccrediteerd door de Raad voor Accreditatie.

De Certificatie Instelling zal, bovenop de jaarlijkse IKB-, en KAT-controle bij de deelnemende primaire bedrijven, ook een controle in het kader van het Beter Leven keurmerk uitvoeren. Het gaat om een extra set vragen die specifiek voor Beter Leven keurmerk geldt. Wanneer bij deze controle geen afwijkingen zijn geconstateerd, wordt het Beter Leven certificaat afgegeven voor de duur van maximaal een jaar.

 

Certificatie instelling

De Stichting Beter Leven keurmerk werkt met vier Certificatie Instellingen (CI’s). Zij zijn verantwoordelijk voor het uitvoeren van de audits bij de deelnemers. 

Vinçotte ISACert Nederland B.V. 
E-mail: livestock@isacert.nl

Contact gegevens Vinçotte ISACert Nederland B.V.

 
Kiwa VERIN
E-mail: info@kiwaverin.nl

Contact gegevens Kiwa VERIN


SGS Nederland B.V.
E-mail: richard.homan@sgs.com

Contact gegevens SGS Nederland B.V.


Producert

E-mail: info@producert.nl

Contact gegevens Producert

 

Certificering

Er zijn voor Certificatie Instellingen een certificatiereglement opgesteld waarin de werkwijze voor het toekennen van certificaten wordt toegelicht. Tevens is er een sanctiekader opgesteld dat door Certificatie Instellingen gehanteerd dient te worden bij het uitvoeren van controles en beoordelingen bij BLk bedrijven.