Deelnemerstevredenheidsonderzoek SBLk

We hebben in juni door het bedrijf Customeyes een deelnemerstevredenheidsonderzoek laten uitvoeren om te achterhalen wat we zouden kunnen verbeteren aan onze organisatie. De basis voor dit onderzoek vormde onze missie (bijdragen aan het aantoonbaar verbeteren van het dierenwelzijn van landbouwhuisdieren) en visie. De belangrijkste twee onderdelen van de visie zijn betrouwbare borging en waardevolle dienstverlening. We hebben een survey uitgezet bij zowel onze primaire deelnemers (boeren, ketenregisseurs en slachterijen) als bij onze secundaire deelnemers (pakstations, verwerkers, logistieke dienstverleners, retail, foodservice en slagers). Het responspercentage was goed, nogmaals dank voor diegene die mee hebben gewerkt! De belangrijkste uitkomsten:

  • Onze missie en visie wordt goed herkend. Onze belangrijkste doelstelling: betrouwbare borging (robuust, rechtvaardig, transparant), wordt door alle deelnemers onderschreven en scoorde goed, daar zijn we heel blij mee!
  • Qua waardevolle dienstverlening zien we enerzijds positieve zaken.  Zo scoorde de klantvriendelijkheid goed en ook over het aanvraag- en goedkeuringsproces waren deelnemers tevreden. Anderzijds zien we mogelijkheden tot verbetering, bijvoorbeeld t.a.v. de duidelijkheid van het portaal. Vooral bij nieuwe deelnemers en deelnemers die niet zoveel gebruik maken van het portaal kan er nog het nodige gewonnen worden. Ook de losse opmerkingen en tips die aangegeven zijn om de externe communicatie te verbeteren, zijn voor ons heel waardevol.
  • We zagen een duidelijk verschil tussen de tevredenheid van de primaire en secundaire deelnemers. Voor primaire deelnemers moet vooral de snelle, duidelijke behandeling en afhandeling van interpretatievragen en afhandeling van klachten en bezwaren verbeterd worden. Dit zullen we samen met de Dierenbescherming moeten oppakken aangezien de SBLk de vragen van deelnemers ontvangt, deze afstemt met de Dierenbescherming die beslist over de dierinhoudelijke onderwerpen en vervolgens terugkoppelt aan de deelnemer. In afstemming met de Dierenbescherming wordt nu gewerkt aan een betere monitoring en willen we ook de communicatie gaan verbeteren. Een ander punt dat volgens de primaire deelnemers verbetering behoeft is de uitvoerbaarheid van de criteria. Bij de uitwerking van herziene of nieuwe criteria worden klankbordgroepen in een vroeg stadium van criteria ontwikkeling geraadpleegd om hun input vanuit de sector te geven. 
  • De tevredenheid over de bekwaamheid en de controles door de CI’s en rol van de ketenregisseurs was over het algemeen prima, dat is voor ons fijn te zien.
Dit zeggen onze Secundaire deelnemers
Dit zeggen onze Primaire deelnemers