Deltaplan Veehouderij. Goed voor mensen. Goed voor dieren.

Vandaag presenteert de Dierenbescherming haar ‘Deltaplan Veehouderij’, een visie om de komende 30 jaar samen met alle stakeholders te werken aan een diergerichte, toekomstbestendige veehouderij. 

De Dierenbescherming gebruikt het Deltaplan als lange termijn leidraad bij de keuze van onderwerpen en projecten. Denk bijvoorbeeld aan het ontwikkelen of beter beschikbaar maken van diergericht ontworpen stalsystemen. Of aan het inventariseren van financieringsinstrumenten die boeren kunnen helpen verduurzamen. 

Het Beter Leven keurmerk heeft al veel criteria die bijdragen aan het meer diergericht maken van veehouderijsystemen. Het keurmerk zal, net als nu, de komende decennia stapsgewijs doorontwikkeld blijven worden. Daarbij zullen de doelen uit het Deltaplan een leidraad zijn om samen met de deelnemers de criteria verder te ontwikkelen. Samenwerking met alle stakeholders staat hierin centraal. Het tempo waarin veranderingen zullen worden doorgevoerd is afhankelijk van wat haalbaar en realistisch is in de praktijk.

Het Beter Leven keurmerk is een instrument dat nodig is om verbeteringen zichtbaar te maken voor consumenten, en dus ook betaald te krijgen. Het keurmerk alleen is niet zaligmakend: alle betrokken partijen in de maatschappij moeten meedoen om voor een daadwerkelijke systeemverandering te zorgen en zo een toekomstbestendige, diergerichte veehouderij te realiseren.

Met de lancering van dit plan staat de Dierenbescherming in de startblokken om samen met alle stakeholders te werken aan een diergerichte, toekomstbestendige veehouderij.