Dierenbescherming en Stichting Beter Leven keurmerk in gesprek met boeren

“Zonder Beter Leven boeren geen Beter Leven keurmerk”. Met deze woorden trapte Marijke de Jong, Programmamanager Beter Leven keurmerk de eerste twee bijeenkomsten af, speciaal voor Beter Leven leghennenhouders. Deze bijeenkomsten passen in een reeks van bijeenkomsten waarbij de Dierenbescherming en de Stichting Beter Leven keurmerk in gesprek gaan met Beter Leven boeren om gezamenlijk over het keurmerk te praten. 

Boeren vertellen waar zij in de praktijk tegenaan lopen bij het naleven van de criteria. Ook werd leghenhouders gevraagd mee te denken over ontwikkelpunten. “Dat leverde waardevolle input op. Samen komen we tot nieuwe inzichten en kunnen we het Beter Leven keurmerk verder ontwikkelen”, aldus Marijke de Jong. Zij vervolgt: “Het waren twee inspirerende middagen en de komende jaren gaan we deze bijeenkomsten ook voor andere Beter Leven veehouders organiseren”

Klankbordgroepen
De Dierenbescherming werkt vanaf 2019 met klankbordgroepen samen om in een klein gezelschap van Beter Leven boeren in gesprek te gaan over de Beter Leven keurmerk criteria en over de toekomstvisie hiervan per diersoort. “Meerdere pluimveehouders gaven tijdens de bijeenkomsten aan dat het belangrijk is om helder te hebben welke richting het keurmerk op gaat,” aldus Marijke de Jong. “Wij zien dat ook zo en gaan hiermee aan de slag”.