Pilot slagerijen afgerond

Op 22 november 2023 zijn de criteria voor de slagerij gepubliceerd. De pilot die we zijn gestart om de grondstofcertificering voor slagerijen te toetsen is hiermee afgerond. Slagerijen kunnen zich vanaf heden aanmelden voor deelname aan het Beter Leven keurmerk.  

Het Beter Leven keurmerk is een onafhankelijk geborgd keten keurmerk, waarbij de keten van veehouder tot de consument wordt geborgd. Afhankelijk van het bedrijfstype zijn er verschillende richtlijnen waaraan deelnemers moeten voldoen. Slagerijen kunnen zich per scope aanmelden voor vers vlees certificering. Onder vers vlees valt alles wat rauw vlees is of bevat, vers of gevroren, wat door de consument verhit dient te worden voor gebruik. 

Wilt u bijvoorbeeld gecertificeerd zijn voor Beter Leven kip met 1 ster, dan moet al uw ingekochte, ongegaarde verse kippenvlees Beter Leven 1 ster zijn. Vleeswaren, gegaarde kipproducten en maaltijden vallen buiten deze scope. Op termijn gaan we, samen met de op dat moment geïnteresseerde deelnemende slagerijen, de uitbreidingsmogelijkheden onderzoeken. Hierover volgt later meer informatie. 

Alle criteria en reglementen voor dit bedrijfstype kunt u vinden op deze pagina.

Bent u een slager en wilt u deelnemen aan het Beter Leven keurmerk? Dan kunt u zich aanmelden via het BLk portaal: www.blkportaal.nl. 

In het portaal wordt u gevraagd om de benodigde bedrijfsgegevens, een uittreksel van de hygiënecode en overige benodigde informatie in te vullen. Ook moet de beoogde leverancier van uw Beter Leven vlees u aanmelden als afnemer van hun producten.  

In het document ‘Uitleg aanmelding voor Beter leven deelname’ staat beschreven hoe de Beter Leven aanvraag ingediend kan worden.  
Na goedkeuring vanuit de SBLk komt de door u geselecteerde Certificatie Instelling langs voor het uitvoeren van de audit.   

Alle gecertificeerde Beter Leven slagerijen staan vermeld in het Beter Leven register en zijn zo vindbaar voor leveranciers en consumenten.  

De SBLk is beschikbaar voor vragen over het keurmerk voor slagers en helpt u graag verder in het aanmeldproces en bij eventuele onduidelijkheden.