Resultaten consumentenonderzoek bekendheid Beter Leven keurmerk

Vorig jaar heeft de Dierenbescherming een onderzoek laten uitvoeren naar de bekendheid van het Beter Leven keurmerk. Het onderzoek is uitgevoerd door het bureau GfK, dat gespecialiseerd is in markt- en consumentenonderzoek. De nul-meting vond plaats in 2014 en vervolgens is het onderzoek herhaald in 2015, 2017 en 2019.

Uit het onderzoek blijkt dat de spontane bekendheid van het Beter Leven keurmerk in de afgelopen 2 jaar is gestegen van 22% naar 33%. De geholpen bekendheid is significant gestegen van 88% naar 94%. In vergelijking met de andere onderzochte keurmerken is het Beter Leven keurmerk het meest bekende keurmerk op dierlijke producten. Steeds meer consumenten geven aan de betekenis van het Beter Leven keurmerk te kennen, het Beter Leven keurmerk heeft hoogste aandeel aan consumenten die weten waar het keurmerk voor staat (59%).

Uitbreiding met duurzaamheidsaspecten waaronder natuur en milieu geeft het keurmerk meer betekenis en past in de tijdsgeest. Het percentage consumenten dat Beter Leven keurmerk producten koopt, is gelijk gebleven (tussen de 70% en 81%, afhankelijk van de productgroep), maar de frequentie is toegenomen: ongeveer 1/3 van de kopers van vlees koopt meestal of altijd Beter Leven vlees. Interessant om te vermelden is dat mannen vaker producten kopen met een Beter Leven keurmerk in de categorieën vleeswaren, eieren en zuivel dan vrouwen.

Aandacht voor het welzijn van dieren is verreweg het meest genoemde aankoopmotief (81%). Ook al is de prijs één van de meest belangrijke aspecten waarop kopers hun keuze bij vleesproducten baseren, toch is de helft van de kopers bereid om 33% meer te betalen voor bijvoorbeeld een kipproduct als er een Beter Leven keurmerk op staat.

Een groeiende groep kopers (54%) vindt het belangrijk dat A-merken producten aanbieden met een Beter Leven keurmerk. Meer dan de helft van de kopers (57%) vindt het belangrijk dat er producten met een BLk worden aangeboden in bedrijfskantines en fastfoodrestaurants.

 Klik hier voor het volledige rapport.