Aanvullende besluiten en interpretaties

Na de laatste formele vaststelling van deze criteria zijn de volgende aanvullende besluiten en interpretaties afgestemd met de Dierenbescherming. Deze besluiten/interpretaties zijn weliswaar nog niet formeel vastgesteld en kunnen, bij bijzondere omstandigheden, nog wijzigen voorafgaand aan opname in vastgestelde BLk criteria. Vooruitlopend hierop wordt op basis van deze aanvullende besluiten en interpretaties gecertificeerd.

Toon meer

Verklaring verdoofd slachten

Alle slachterijen die Beter Leven dieren willen slachten dienen een verklaring van verdoofd slachten te ondertekenen en mee te sturen met hun aanvraag.

Download hier de verklaring verdoofd slachten.

Toon meer

Aanvullende informatie

In sommige gevallen is het nodig om naast het bedrijfstype ‘slachthuis’ ook het bedrijfstype ‘verwerker’ aan te vragen. Dit is enkel nodig wanneer pluimvee, kalkoenen of konijnen worden versneden, wanneer runderen verder dan kwartieren worden versneden en varkens verder dan halve varkens worden versneden.

Toon meer