Update van de vleeskuikencriteria

Over de criteria van het Beter Leven keurmerk worden diverse praktijkvragen gesteld. Deze praktijkvragen, ook wel interpretatievragen genoemd, hebben regelmatig geleid tot het nemen van aanvullende besluiten op deze eerder vastgestelde criteria. Aanvullende besluiten dienen ter verduidelijking en/of versoepeling van de criteria en worden per diercategorie gedeeld en online gepubliceerd in een aparte lijst genaamd ‘Aanvullende besluiten en interpretaties’.

De Dierenbescherming heeft besloten om de aanvullende besluiten vanuit de aparte lijst voor vleeskuikens integraal te “verwerken” in het document met de vastgestelde criteria voor vleeskuikens. Zo zijn alle geldende eisen en verduidelijkingen voor die diercategorie weer in één document te vinden; de aparte lijst met aanvullende besluiten is “opgeschoond” en kan daarmee verdwijnen.

Het op deze manier “verwerken” van de aanvullende besluiten betekent niet dat de huidige criteria worden “herzien”. De criteria zijn inhoudelijk niet verzwaard. Er ontstaat een geüpdatete versies van de al vaststaande criteria; deze versie zijn volledig gebaseerd op de bestaande versies. Deze criteria krijgen ter verduidelijking wel een nieuw versienummer, namelijk Vleeskuikens 1 ster versie 5.2, Vleeskuikens 2 sterren versie 2.2 en Vleeskuikens 3 sterren versie 2.2.

Na “verwerking” van de aanvullende besluiten in de criteria kan de controleur van een Certificerende Instelling zijn/haar werk veel praktischer uitvoeren en heeft iedere stakeholder of belangstellende een compacter en hanteerbaarder “vernieuwde set” aan Beter Leven keurmerk criteria van een betreffende diercategorie en scope.
De wijzigingen ten opzichte van de oorspronkelijke versie zijn door middel van het gebruik van kleuren inzichtelijk gemaakt:

  • Rood: Een wijziging in de beschrijving van het criterium door het integreren van een Aanvullend Besluit;
  • Blauw: Een tekstuele en/of toelichtende wijziging van het criterium welke niet te herleiden is aan een Aanvullend Besluit.
    De versies met wijzigingen zijn zoals gebruikelijk aangegeven middels de zogenaamde ‘Versie criteria inclusief laatste wijzigingen’.