Vernieuwing Beter Leven criteria voor verwerkende schakels

De Stichting Beter Leven keurmerk (SBLk) vernieuwt de criteria voor de verwerkende schakels. Veel criteria waren aan een update toe, omdat ze al sinds 2016 van kracht zijn. Ook zijn criteria die voor meerdere bedrijfstypes/diersoorten gelden gelijkgetrokken (harmonisatie). De nu vastgestelde criteria treden per 1 september 2023 in werking.

Modulaire opbouw
In de nieuwe opzet zijn er minder overlappende criteria voor verschillende bedrijfstypen en diersoorten. Dit noemen we de modulaire opbouw. Het zorgt ervoor dat verwerkers eenvoudig de betreffende criteria voor verschillende diersoorten kunnen raadplegen; ze zijn samengevoegd en kunnen in één overzicht worden weergegeven.
Gelijktrekken van overlappende criteria doen we onder andere bij de ingangscontrole en bijbehorende traceerbaarheid. Deze spelregel is nu identiek voor de zes typen slachterijen die we onderscheiden en voor de eierpakstations met en zonder IKB. Een ander voorbeeld is het criterium ‘kanalisatie van beter leven producten’ (S4.4). Dit geldt voor zowel slachthuizen als verwerkers en toetsen we nu één keer over het hele traject.

Losse lijst met aanvullende besluiten vervalt
Tot nu toe was er bij de criterialijsten van de SBLk een aparte lijst met aanvullende besluiten. Deze aanvullende besluiten verduidelijken de vastgestelde criteria. In de nieuwe opzet plaatsen we deze verduidelijkingen rechtstreeks bij het betreffende criterium in de lijst. Dit maakt het raadplegen van de actuele criteria eenvoudiger.

ISO-normering
Bij de update van de criteria houden we rekening met de ISO-normering, omdat veel Beter Leven deelnemers een bestaand kwaliteitsmanagementsysteem hebben. De vernieuwde criteria sluiten beter aan bij kernelementen zoals managementverantwoordelijkheid, continu verbeteren en product integriteit.

Sancties
Ook bij de sancties (onderdeel van het certificatiereglement) zoeken we aansluiting bij veelgebruikte internationale normen. Zo worden de sancties voortaan aangegeven als ‘minor’, ‘major’ en ‘critical’.

In werking treden en consultatie
De nu gepubliceerde aangepaste criteria kunnen directe invloed hebben op het managementsysteem van deelnemers. Daarom geldt voor deze aanpassing een overgangstermijn van 6 maanden. Vanaf 1 september 2023 controleren we alle criteria volgens de modulaire opbouw.
Bij het vaststellen van deze criteria zijn er op meerdere momenten consultaties geweest;

 • Input van een klankbordgroep;
 • Openbare raadpleging deelnemers;
 • Consultatie van certificatie instellingen.

De resultaten van de klankbordgroep en van de raadpleging zijn hier te vinden.

Onderstaand geven we voor verschillende verwerkende schakels een toelichting op de vernieuwing van de criteria.

Slachthuizen
We trekken de basis-criteria voor slachthuizen – ongeacht diersoort – gelijk. Daarnaast voeren we een aantal specifieke wijzigingen door:

 1. In de criteria is een verificatieronde opgenomen. We verwachten dat deelnemers hiermee, bijvoorbeeld tijdens een hygiëneronde, ook andere aspecten meenemen; zoals de staat van de stallen en van de aanvoerruimte. Andere voorbeelden van zaken die in een verificatieronde kunnen worden opgenomen zijn:
  • zijn er obstakels die er niet horen?;
  • werken alle lampen naar behoren?;
  • zijn er geen drijfmiddelen aanwezig die niet gebruikt mogen worden?
 2. Tijdens een interne audit moeten de processen voor de beheersing van dierenwelzijn en kanalisatie worden meegenomen. Zo kan het slachthuis zelf beoordelen of:
  • er conform aan de Beter Leven criteria wordt gewerkt;
  • er verbeteringen mogelijk zijn in het proces.
 3. Van verschillende kritische proces-parameters vragen we een registratie. Die moet minimaal elk kwartaal aan het management van het slachthuis worden teruggekoppeld. Het gaat bijvoorbeeld om:
  • Data over het afladen van slachtdieren in de stal-/ontvangstruimte;
  • Diverse gegevens over de bedwelming van slachtdieren;
  • Uitkomsten van de periodieke verificatieronde.

Het doel van de registratie en terugkoppeling is om dierenwelzijn in het slachthuis nog beter op de kaart te zetten bij het management. Alle resultaten moeten aantoonbaar in een managementreview terug komen.

Kalkoenslachterij
De aanpassingen voor Slachterij Kalkoen, die zijn gebaseerd op de criteria voor slachterij pluimvee, zorgen voor een grote verbeterslag in het dierenwelzijn van kalkoenen in het slachthuis. De meest ingrijpende aanpassingen zijn:

 1. Verbod op het gebruik van de waterbadmethode, die de meeste kalkoenslachthuizen al hebben vervangen door een CAS bedwelmingsmethode;
 2. Verplichting van cameratoezicht in het slachthuis.

Verwerkers, logistieke dienstverleners
De aanpassingen van de criteria voor verwerkende bedrijven en logistieke dienstverleners zijn in te passen in de reeds gebruikte managementsystemen voor voedselveiligheid. Het gaat onder andere om de volgende zaken:

 1. Er is een verificatieronde opgenomen, zodat deelnemers bijvoorbeeld tijdens een hygiëne-ronde ook kanalisatie meenemen: zijn de grondstoffen inderdaad herkenbaar gescheiden en verwerkt?
 2. Met interne audits moet het werken met Beter Leven producten worden meenemen, bijvoorbeeld bij de ingangscontrole (aanname van Beter leven producten) en bij de productie (kanalisatie van Beter Leven producten). De resultaten komen aantoonbaar terug in een managementreview, zodat de deelnemer zijn eigen verantwoordelijkheid neemt in het proces.

Retail met verwerker en foodservice
Bij deze zogenoemde ‘Multi site certificering’ blijven in de aangepaste criteria twee hoofdelementen staan:

 1. Het hoofdkantoor beheert het managementsysteem op de locaties, evenals de communicatie-uitingen zoals flyers, folders en etiketten;
 2. De locaties kanaliseren volgens die richtlijnen van het hoofdkantoor en werken met actuele versies van de recepturen en werkinstructies; het hoofdkantoor ziet hierop toe.