Nieuwsbrief april 2022

Beter Leven keurmerk Nieuwsbrief april 2022

April 2022

De volgende onderwerpen staan centraal:​
 • Mededelingen diersoort::
  • Ophokplicht pakstations en verwerkers
  • Ophokplicht wegens vogelgriep
  • Regiegroep Scale-Up vleeskuikens
 • Nieuwtjes deelnemers:
  • Afmelding gebruikersaccounts in het BLk portaal
  • Dierenwelzijnslabelling
  • Even voorstellen: Tim Kraaier en Rick Elmendorp
 • Aanvullende besluiten en interpretaties
 • Events:
  • Symposium: Positief Dierenwelzijn
  • SAVE THE DATE: Stakeholdersbijeenkomst SBLk 

Mededelingen diersoort

Ophokplicht wegens vogelgriep

Als gevolg van de vogelgriep zijn sinds oktober 2021 landelijke maatregelen van kracht. Hierdoor hebben pluimveehouders te maken met diverse beperkingen en maatregelen om de verspreiding van vogelgriep tegen te gaan. Eén van deze maatregelen is de ophokplicht. Dit geldt ook voor de Beter Leven kalkoenen, vleeskuikens, en leghennen. Binnen de Europese Wetgeving is vastgelegd dat als vrije uitloop leghennen meer dan 16 weken zijn opgehokt, dit tot gevolg heeft dat vrije uitloop eieren moeten worden afgewaardeerd naar scharreleieren. Vrije uitloop eieren vanaf het moment van afwaarderen (zoals voorgeschreven in de regeling) moeten worden gestempeld met een code 2 (scharrelei) i.p.v. de code 1 (vrije uitloop ei).

Voor verdere informatie over gevolgen van de ophokplicht wordt verwezen naar de website.

Ophokplicht pakstations en verwerkers

Voor eierpakstations die vrije uitloop eieren in hun portfolio hebben en zijn gecertificeerd voor 2 sterren Beter Leven keurmerk vrije uitloop eieren, geldt vanaf het moment van afwaarderen dat de eieren verpakt en afgeleverd moeten worden als scharreleieren zonder verwijzing naar een vrije uitloop.


Voor producenten van producten waarin (onderdelen van) ‘vrije uitloop’ eieren met 2 sterren van het Beter Leven keurmerk worden verwerkt, geldt dat na de afwaardering, ook afgewaardeerde eieren (scharreleieren met 1 ster Beter Leven) i.p.v. vrije uitloop eieren met 2 sterren van het Beter Leven keurmerk bevatten. Echter, samengestelde producten die eieren bevatten vallen niet onder de Europese wetgeving (handelsnormen) en hoeven daarom niet afgewaardeerd te worden van vrije uitloop naar scharrel. De Dierenbescherming volgt de Handelsnormen en daarom hoeven deze producten niet afgewaardeerd te worden naar 1 ster Beter Leven. Vanuit Stichting Beter Leven keurmerk zullen de controlerende organisaties daarom worden geïnstrueerd niet te sanctioneren op verpakkingen van verwerkte ei–producten met het 2 sterren Beter Leven keurmerk.
Regiegroep Scale-Up vleeskuikens
Binnen het Marktprogramma Verduurzaming Dierlijke producten (MVDP) is de Regiegroep Scale-Up vleeskuikens opgericht. Doel is om de knelpunten bij de overgang naar 1 ster Beter Leven keurmerk te identificeren en helpen op te lossen.
Achtergrond:
In 2021 kondigden de supermarkten aan dat uiterlijk eind 2023 al het verse pluimveevlees in de schappen zal voldoen aan het 1 ster Beter Leven keurmerk. Voor deze grote transitie zijn er veel vleeskuikenhouders nodig die over willen stappen naar het 1 ster Beter Leven keurmerk. Om te kunnen voldoen aan de criteria van 1 ster Beter Leven vleeskuikens moet er een overdekte uitloop aan de stal worden gebouwd, hiervoor is een vergunning nodig. In sommige provincies (met name Noord-Brabant) en gemeenten kan het moeilijk zijn om een bouw- en milieuvergunning te krijgen. De regiegroep wil daarom in kaart brengen wat de knelpunten precies zijn en wat mogelijke oplossingen zijn. 

Nieuwtjes deelnemers

Afmelden gebruikersaccount in het BLkportaal
Tenminste 1 gebruiker binnen uw BLk portaal kan nieuwe gebruikers aanmaken en verwijderen uit uw BLkportaal. Het toevoegen van nieuwe gebruikers wordt inmiddels regelmatig gedaan, het afmelden van gebruikers wordt minder vaak gedaan. Wat we dus langzamerhand zien gebeuren is dat er steeds meer actieve gebruikers accounts zijn ontstaan waarvan het gebruikte e-mailadres niet meer geldig is, bijvoorbeeld omdat het betreffende adres is aangepast of opgeheven (als de medewerker uit dienst is getreden).
Het gevolg hiervan is dat steeds meer van de door het BLkportaal verstuurde e-mails niet kunnen worden bezorgd. Dat heeft gevolgen voor de online reputatie van blkportaal.nl als afzender.
Dit heeft tot gevolg dat het BLkportaal door ontvangende mailservers steeds vaker als verzender van spam berichten wordt gezien. Berichten die u wel graag wilt ontvangen worden daardoor steeds vaker in spamfolders geplaatst of worden door de mailserver geblokkeerd (en komen dus in het geheel niet bij u aan).
We verzoeken u vriendelijk om nu en in de toekomst de gebruikersaccounts en notificatie mailadressen van uw bedrijf te controleren en niet langer gebruikte accounts inactief te maken.
Mocht u hier vragen over hebben, dan kunt u altijd c
ontact met ons opnemen.
Dierenwelzijnslabelling

 

Op 2 februari j.l. hebben SBLk en de Dierenbescherming een presentatie gegeven over het Beter Leven keurmerk en dierenwelzijnslabelling in Europees verband aan Clitravi. Dat is de Europese organisatie van de branche-organisatie van de vleesverwerkende industrie.

Er waren veel enthousiaste reacties en we hebben hiermee bijgedragen aan de discussie over dierenwelzijnslabelling in Europa. De Europese Commissie werkt aan Europese labelling voor dierenwelzijn. In Duitsland (Haltungsform.de) en Frankrijk (Planet score) en Nederland (ASAP project) wordt gewerkt aan ordening van dierenwelzijnslabels. Voor meer informatie graag contact opnemen met Susanne Maassen of Gemma Willemsen via info@sblk.nl

Even voorstellen …

Rick Elmendorp, nieuwe penningmeester SBLk:

Wij zijn verheugd u voor te stellen aan ons nieuwe SBLk bestuurslid. Rick is een financieel manager met een brede bedrijfskundige blik en met een hart voor dierenwelzijn. Na 10 jaar in het bedrijfsleven te hebben gewerkt in uiteenlopende rollen, heeft hij een overstap gemaakt naar de non-profit sector. Hij is nu finance manager bij het Netherlands Water Partnership, een organisatie die zich samen met de Nederlandse watersector richt op de wereldwijde waterproblematiek. In deze rol is hij verantwoordelijk voor alle aspecten van de interne bedrijfsvoering. Rick volgt Koos Boering, wiens termijn binnenkort afloopt, op als penningmeester en is het nieuwe financiële hart en geweten van de SBLk.

Even voorstellen …

Tim Kraaier, nieuw bestuurslid SBLk:

Wij zijn verheugd u ook voor te stellen aan ons nieuwe SBLk bestuurslid. Tim heeft bestuurlijke ervaring opgedaan in verschillende bedrijfstakken, culturen en landen. Daarnaast is hij bestuurder van pensioenfondsen geweest en heeft hij enige tijd in Engeland gewoond en gewerkt. Tim is opgeleid als bedrijfseconoom. De organisaties waar hij gewerkt heeft zijn EY, Sonepar, Ahold, G4S en Albron.
Op dit moment is hij werkzaam als financieel directeur van Intratuin. Hij heeft vanuit zijn werkzaamheden in de foodservice en foodretail steeds sterker ervaren hoe belangrijk dierenwelzijn in de voedselketen is. Vanuit zijn nieuwe rol bij de SBLk draagt hij daar van harte aan bij.
We zien uit naar de samenwerking!

Aanvullende besluiten en interpretaties

De Dierenbescherming heeft een aantal aanvullende besluiten en interpretaties in concept vastgesteld. Deze kunnen wijzigen voorafgaand aan de opname in vastgestelde Beter Leven keurmerk criteria. Hierop vooruitlopend mag er wel al op basis van deze conceptbesluiten en interpretaties worden gecertificeerd.

Er zijn aanvullende besluiten en interpretaties genomen op de volgende criteria:

 • BLk Slachterij Kalf              SK051 en SK052 Stalruimte
 • BLk Slachterij Pluimvee     SP042 Reserve bedwelmingsapparatuur
 • BLk Varkens                       UIT05 Megastallen norm
 • BLk Konijnen, Melk-           UIT05 Megastallen norm
  runderen, Runderen           
 • BLk Runderen                    UIT09 Alle aanwezige runderen zijn BLk waardig          
 • BLk Vleeskuikens               KBLV07B/VV3B Voersamenstelling
 • BLk Vleeskuikens               KBLA08/A6 Keten
 • BLk Kalkoenen                   VU1A Vrije uitloop
 • BLk Kalkoenen                   VU6AB Hoogte uitloopopeningen (BLk 2 sterren)
 • BLk Leghennen                  O03a Uitloopopeningen (BLk 1 en 2 sterren)
De volledige aanvullende besluiten en interpretaties zijn te vinden op onze website onder de betreffende diersoort/bedrijfstype.

Events

10 mei: symposium Positief Dierenwelzijn

Ben jij een veehouder of agrarisch bedrijfsadviseur? En wil je meer weten over hoe positief dierenwelzijn eruit ziet in de veehouderij en welke rol jij hierin kunt spelen? Kom dan op dinsdagmiddag 10 mei a.s. naar het symposium dat de Dierenbescherming organiseert samen met Wageningen University & Research (WUR) en Agrivaknet. 

Voor aanmelding zie hier het programma, de sprekers en de praktische informatie.

SAVE THE DATE: Stakeholdersbijeenkomst SBLk 20 oktober 2022
 

Graag nodigen we onze secundaire deelnemers weer van harte uit voor de stakeholdersbijeenkomst op donderdag 20 oktober 2022. Samen met u willen we terugblikken op de afgelopen periode en ingaan op onze ambities voor komend jaar. Een officiële uitnodiging volgt separaat per mail. 
Fijne Paasdagen!