Nieuwsbrief oktober 2023

Oktober 2023

De volgende onderwerpen komen in deze nieuwsbrief aan bod:
 • Terugblik Stakeholdersbijeenkomst 2023
 • Internationale presentaties Beter Leven keurmerk
 • Uitleg over het BLk portaal
 • Indienen van (eind)productsamenstellingen
 • Waar of niet waar: ”In 2025 mag ik geen groepen meer houden van minder dan 20 zeugen of vleesvarkens”.
 • Verrijking centraal in Beter Leven week 2023
 • Aanvullende besluiten en interpretaties
 • Aanpassing criteria runderen

Terugblik Stakeholdersbijeenkomst 2023
Op 12 oktober was het weer tijd voor de jaarlijkse Stakeholdersbijeenkomst van de Stichting Beter Leven keurmerk! Dit jaar was VRIJ in Culemborg de locatie van de bijeenkomst; een stijlvol, gerenoveerd monumentaal pand gelegen op Landgoed Anckerwaerdt. Samen met zo’n 100 belangstellenden hebben wij teruggekeken op de mijlpalen van het afgelopen jaar, gesproken over de huidige stand van zaken van (de borging van) het keurmerk en onze ambities voor de toekomst. Naast deze updates heeft Alexander Heijkamp (MBA, Nyenrode Business University) ons meegenomen in de transitie theorie bij systeemveranderingen en wat dit betekent voor het Beter Leven keurmerk. Alexander liet zich hierbij inspireren door het boek ‘Changing the Game’ (een aanrader!). 
Na de presentaties was het tijd voor de gezellige Beter Leven borrel, inclusief hapjes met het Beter Leven keurmerk. Wilt u terugblikken op deze enerverende middag? Klik dan op deze link om de presentaties te bekijken.
Veel dank aan alle aanwezigen voor, wederom, een gezellige en inspirerende middag!
De volgende Stakeholdersbijeenkomst vindt hoogstwaarschijnlijk plaats in het voorjaar van 2025. Heeft u ideeën om de bijeenkomst nog leuker te maken? Laat het ons weten via info@sblk.nl.

Internationale presentaties Beter Leven keurmerk
In de maand oktober verzorgd de Dierenbescherming twee presentaties over het Beter Leven keurmerk voor internationaal publiek:
 • Op 12 oktober tijdens het World Meat Congress in Maastricht heeft de Dierenbescherming een presentatie gegeven over het gebruik van kunstmatige intelligentie in het slachthuis.
 • Op 17 en 18 oktober is Nederland bezocht door een Japanse (o.m. veterinaire) delegatie. De Dierenbescherming heeft een presentatie verzorgd over de organisatie, de werkwijze en de impact van het Beter Leven keurmerk. Eerder is digitaal gedeeld hoe het Beter Leven keurmerk werkt, met de focus op pluimvee. In oktober bezoeken ze een varkensbedrijf. 
Voor meer informatie over deze presentaties: gemma.willemsen@dierenbescherming.nl.
Uitleg over  het BLk portaal: wat betekent dat groene vraagteken in het portaal?
Om het gebruik van het portaal te vergemakkelijken is er sinds enkele maanden op verschillende pagina’s in het BLk portaal een groen vraagteken te zien. Als u op dit vraagteken klikt, krijgt u informatie te zien over de betreffende pagina. Zo wordt bijvoorbeeld aangegeven hoe een samenstelling en product aangemaakt kunnen worden, of hoe een communicatie-item kan worden ingediend.
Mocht u behoefte hebben aan meer informatie of uitleg, laat dit dan gerust weten via aanvraag@sblk.nl.
Indienen van (eind)productsamenstellingen
Regelmatig ontvangen wij vragen over het indienen van productsamenstellingen. Moet de receptuur worden ingediend, of de samenstelling van het eindproduct? Wij beschikken over randvoorwaarden die refereren naar de eindproducten. Daarom geldt, ook volgens criterium 9.4.1, het volgende: 
Voor alle BLk producten (ook samengestelde) dient een productspecificatie van het product zoals het naar de afnemer wordt verstuurd, via het BLk portaal ter acceptatie te worden voorgelegd aan de SBLk. 
Voor overige vragen kunt u mailen naar aanvraag@sblk.nl.
Waar of niet waar: “In 2025 mag ik geen groepen meer houden van minder dan 20 zeugen of vleesvarkens”.
Dit is niet waar. Ook na 1-1-2025 is het binnen Beter Leven 1 ster mogelijk om zowel vleesvarkens als zeugen in groepen te houden die kleiner zijn dan 20 dieren, onder voorwaarde van méér oppervlakte per dier. Als varkens in grotere groepen samenleven kunnen zij als het ware ruimte van elkaar ‘lenen’ en op die manier verschillende functiegebieden onderscheiden in het hok. In sommige bestaande situaties is het niet mogelijk, of minder wenselijk, om grotere groepen te vormen. Om die reden is er in 2018 al een aanvullend besluit genomen waarin staat beschreven onder welke voorwaarden kleinere groepen kunnen worden gehuisvest. De regels over groepsgrootte golden al bij nieuw- en verbouw en gaan voor de overige bedrijven in per 1-1-2025. Klik hier om naar de aanvullende besluiten voor Beter Leven varkens te gaan.
Verrijking centraal in Beter Leven week 2023
Maandag 23 oktober is de start van de Beter Leven week; een initiatief van de Dierenbescherming. Gedurende deze week is op landelijke televisie en radio aandacht voor het Beter Leven keurmerk. De nieuwe bewustwordingscampagne ‘Eet bewust’ heeft als thema ‘verrijking’. Dit is een belangrijk criterium binnen het BLk. In de campagne staat het vleeskuiken symbool voor de dieren in de veehouderij. Wij willen u als deelnemer vragen om tijdens de Beter Leven week, de campagne te ondersteunen op social media. Dit kunt u bijvoorbeeld doen door te laten zien welke soorten verrijkingsmateriaal u gebruikt binnen uw bedrijf en wat dit voor impact heeft op het welzijn van uw dieren. Maak een leuke post met een korte tekst en/of foto en draag zo bij aan de merkbeleving van het keurmerk. Uiteindelijk willen we dat de consument bewustere keuzes maakt als het gaat om de aankoop van vlees, zuivel en eieren. Gebruik #beterleven of #dierenbescherming, zodat we uw bericht voorbij zien komen om het te kunnen liken.
Meer informatie: beterleven.dierenbescherming.nl of ga naar de toolkit voor meer informatie over de campagne. 
Aanvullende besluiten en interpretaties
De Dierenbescherming heeft een aantal aanvullende besluiten en interpretaties vastgesteld. Deze besluiten/interpretaties zijn echter nog niet formeel vastgesteld en kunnen, bij bijzondere omstandigheden, nog wijzigen voorafgaand aan opname in vastgestelde BLk criteria. Hierop vooruitlopend wordt op basis van deze aanvullende besluiten en interpretaties gecertificeerd. Er zijn aanvullende besluiten en interpretaties genomen op de volgende criteria:
 • BLk Kalveren: V03c Wijze van verstrekking ruwvoer vanaf 12 weken leeftijd
 • BLk Vleeskuikens: UIT06 Etagestal
 • BLk Varkens: 09.1, Z09.2 en Z09.3 Groepshuisvesting systeem, V01A en V01B Stabiele groepen en B01.1, B01.2 en B01.3 Oppervlakte per big, en B03A.3 Oppervlakte buitenuitloop
 • BLk Melkrunderen: H24 Maten ligboxen (2 en 3 sterren)
De volledige aanvullende besluiten en interpretaties zijn te vinden op onze website onder de betreffende diersoort/bedrijfstype.
Aanpassing criteria Runderen
Runderen die over een langere afstand dan 850 kilometer vervoerd worden van het geboorteadres naar het afmestadres, moeten minimaal voor een duur van 21 dagen verblijven op een opvang-vleesveebedrijf. Na dit verblijf mogen de runderen verder vervoerd worden. In de praktijk blijkt er onvoldoende zicht te zijn op waar de dieren voor de duur van 3 dagen verblijven, gedurende het vervoer van geboorteadres naar het opvangbedrijf. Op basis van nader onderzoek zijn additionele criteria opgesteld die onwenselijke dierbewegingen van jongvee moeten tegengaan en het certificeren van een opvang-vleesveebedrijf mogelijk maken. Vanwege de zware impact op dierenwelzijn zijn de wijzigingen zonder openbare raadpleging en middels de ‘verkorte procedure’ toegepast op basis van de uitspraak van de bestuurder van de Dierenbescherming. Voor de invoering van deze aangepaste criteria zal een overgangstermijn van één jaar worden toegepast, ingaande vanaf de dag van publicatie (d.i. 1 september 2023).